Tag: Ministeru għall-Edukazzjoni

Tfal minn Ħad-Dingli u r-Rabat bi proġett dwar it-tibdil fil-klima

Grupp ta’ studenti mill-Iskola Sekondarja ta’ Ħad-Dingli u mill-Iskola Medja tar-Rabat tal-Kulleġġ San Nikola kklassifikaw fost l-aqwa erba’ timijiet fil-proġett Climate Detectives organizzat mill-European Space Agency.

Tibagħtux lit-tfal SkolaSajf jekk ma jaslux il-protokolli – UPE

L-Union għall-Edukaturi Professjonali (UPE – Voice of the Workers) sostniet li filwaqt li għandha r-riservi tagħha dwar kemm hi idea tajba li tinfetaħ SkolaSajf, hi ma kienet infurmata bl-ebda miżuri jew linjigwida ta’ kif l-iskejjel u l-għalliema jistgħu jaħdmu.

Prof. Ian Refalo jinħatar bħala President tal-MCAST

Il-Gvern ħabbar li l-Professur Ian Refalo nħatar bħala l-President tal-Kulleġġ Malti tax-Xjenza, Arti u Teknoloġija (MCAST). Prof. Refalo huwa Professur tal-Liġi Pubblika u serva għal diversi snin bħala Dekan tal-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta’ Malta.

Filmat: Mal-1,000 lezzjoni dwar suġġetti varji aċċessibbli online

Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici qed iniedi sit ta’ riżorsi Edukattivi online.

Il-Gvern se jgħin lill-għalliema taċ-childcare centres u skejjel privati

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni ħabbar li se jkun qed jintervjeni biex jgħin aktar minn 2,000 impjegat f’childcare centres u skejjel privati. Dan wara negozjati separati mal-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel Indipendenti u l-Assoċjazzjoni taċ-Ċentri ta’ Ħarsien tat-Tfal Matul il-Jum Privati.

Filmat: Sena internet b’xejn fi djar ta’ tfal li m’għandhomx

Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici se jkun qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar l-aċċess għall-internet għal studenti tad-disa' skema.

5 inkjesti dwar ksur tal-etika mill-għalliema

Bħalissa hemm għaddejjin ħames inkjesti separate mill-Kunsill dwar il-Professjoni tal-Għalliema sabiex ikun stabbilit jekk kienx hemm ksur tal-kodiċi ta’ etika kif allegat.

Għaliex għadek ma rċevejtx l-istipendju?

Jekk issottomettejt id-dokumenti tal-applikazzjoni għall-istipendju bejn pagament ta’ stipendju u ieħor, se jkollok tistenna sal-istipendju ta’ wara.