Tag: Ministeru Finanzi

Għaliex bqajt mingħajr iċ-ċekk tat-taxxa?

Il-miżura tal-Gvern li jagħti lura parti mit-taxxa mħallsa mill-pagi tax-xogħol, hija mmirata għall-ħaddiema kollha fuq il-kotba tax-xogħol tal-2018. Dan ikkonfermah ma’ Newsbook.com.mt kelliem għall-Ministeru...

​105 direct order mill-Ministeru tal-Edukazzjoni fl-aħħar sena

Fl-aħħar sena, mill-aħħar ta’ Settembru 2013 sal-1 t’Ottubru li għadda, l-entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol taw 105 direct orders.

Il-Gvern jikkonferma li ntalab iktar informazzjoni dwar il-Baġit

Il-Ministeru tal-Finanzi kkonferma li l-Kummissjoni Ewropea talbet iktar informazzjoni lill-Gvern Malti b’rabta mal-Baġit imħejji għas-sena d-dieħla. Il-PN jgħid li Edward Scicluna, bħal Joseph Muscat, ma jistax jitwemmen.

€106 miljun żejda kienu pjanati – Ministeru għall-Finanzi

Fi stqarrija ntqal li l-Gvern innota ż-żieda fin-nefqa kif kien pjanat u li bejn Jannar u Mejju ta’ din is-sena kienet ta’ €4.5 miljun iktar minn dak li kien previst.

Il-Gvern għadu impenjat li jwettaq il-miżuri tal-Baġit

Fi stqarrija, il-Ministeru semma kif fost dawn il-miżuri hemm l-iżvilupp ta’ sistema li tiffaċilita l-evalwazzjoni ta' proprjetajiet bl-inqas interventi suġġettivi mill-awtoritajiet.

“Diversi pajjiżi urew interess fl-istabbiltà finanzjarja ta’ Malta” – Prof. Scicluna

Matul dan it-tmiem il-ġimgħa, il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna attenda l-laqgħa annwali tal-grupp bankarju dinji f’Washington fejn il-Ministri tal-Finanzi minn madwar id-dinja kif ukoll akkademiċi ddiskutew kwistjonijiet li jikkonċernaw l-ekonomija dinjija, l-povertà u l-iżvilupp.

It-telf mit-taxxa tad-dħul jista’ jitpatta b’taxxa indiretta

Il-Ministeru għall-Finanzi issottometta b’mod formali lill-Kummissjoni Ewropea, il-Programm ta’ Sħubija Ekonomika (EPP) u Rapport fuq Azzjoni Effettiva, li jiddeskrivi l-pjan tal-Gvern biex jagħlaq l-2013 b’defiċit ġenerali taħt it-3%.

M’hemmx konnessjoni mal-allegat każ ta’ korruzzjoni – Ministeru tal-Finanzi

B’referenza għal dak li ntqal, il-Ministeru tal-Finanzi sostna li l-informazzjoni kienet rigward dħul mhux dikjarat, mingħajr ebda konnessjoni mal-investigazzjoni tal-koruzzjoni.

“Frank Sammut qatt ma kien impjegat tal-Enemalta” – Ministeru tal-Finanzi

Il-Ministeru jgħid li Sammut kien biss membru tal-Bord tal-Korporazzjoni sal-1990 u konsulent sal-1994