Tag: Mfsa

Ir-riżenja ta’ Cuschieri ‘ratifikata’; Is-sospensjoni ta’ Licari “mhix meħtieġa”

Ir-riżenja ta’ Joseph Cuschieri kienet meħtieġa skont l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji (MFSA). Dan qalitu fi stqarrija wara li rċeviet ir-raport tal-bord ta’ investigazzjoni li kien appuntat mill-bord ta’ governanti.

Joseph Cuschieri jirriżenja minn Kap Eżekuttiv tal-MFSA

Irriżenja wara li xahar ilu ħareġ li fl-2018 siefer ma' Yorgen Fenech

“Aħna ma nitgħallmu qatt” – Mario de Marco

Jitkellem fil-Parlament

Il-PM għandu jkeċċi lis-CEO tal-MFSA talli siefer ma’ Yorgen Fenech –...

Żvelata storja li tixħet dell fuq iċ-Chairman tal-MFSA

L-MFSA tħabbar li żewġ entitajiet huma foloz

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta infurmat lill-publiku biex ma jidħol fl-ebda ftehim kummerċjali jew tranżazzjoni ma’ żewġ entitajiet.

L-MFSA twissi dwar tliet kumpaniji mhux liċenzjati

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (MFSA) ippubblikat tliet twissijiet dwar dawn il-kumpaniji: Concept4x, Livia Options u Arb Signals Ltd.

L-MFSA taġixxi kontra s-sussidjarji ta’ Nexia BT wara l-arresti

L-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (MFSA) talbiet lil żewġ sussidjarji tan-Nexia BT biex ma jieħdux aktar klijenti ġodda u ma jipprovdux servizzi addizzjonali ħlief għal dawk li għandhom bħalissa.

Twissija mill-MFSA dwar sit elettroniku

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (MFSA) wissiet dwar sit elettroniku li juża l-istess isen ta’ kumpanija reġistrata lokali.

€117,000 paga fis-sena għall-Kap Eżekuttiv tal-MFSA

Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (MFSA) għandu paga ta’ €117,000 fis-sena.

Attent minn din il-kumpanija qarrieqa

Kumpanija bl-isem ta’ Northway Brokers li għandha wkoll preżenza fuq l-internet mhijiex kumpanija rreġistrata Malta u lanqas għandha l-awtorizzazzjoni li topera u tipprovdi servizzi finanzjarji f’Malta jew minn Malta.