Tag: Media

Bord tal-litteriżmu tal-media minħabba aħbarijiet foloz

Il-Ministru Carmelo Abela ħabbar li se jinħatar bord tal-litteriżmu tal-media. L-għan tal-bord huwa biex isaħħaħ il-ħiliet u l-għarfien taċ-ċittadini biex ikunu jistgħu jużaw il-media b’mod aktar effettiv u ħieles mill-perikli.

Awdjo: “Il-media mhix megħjuna biżżejjed mill-Gvern”

F’isem 60 kumpanija fil-qasam tal-media Mifsud qal li dawn għandhom jitqiesu fil-kategorija tal-industriji l-aktar milquta ħażin mill-coronavirus u jingħataw l-ogħla livell ta’ għajnuna.

Manuel Delia jrid jinvestiga allegat tortura fil-ħabs; jiftaħ protest ġudizzjarju

Il-blogger Manuel Delia fetaħ protest ġudizzjarju kontra l-Gvern wara li ma ngħatax aċċess biex jirrapporta dwar il-kundizzjonijiet fil-ħabs u fiċ-ċentri tad-dentenzjoni. Qed jgħid li hemm allegazzjonijet ta’ tortura u imġieba illegali oħra dwarhom.

Repubblika tikkundanna “l-attakk ta’ Tony Zarb fuq il-ġurnalisti”

L-għaqda Repubblika ikkundannat “l-attakk” ta’ Tony Zarb fuq il-ġurnalisti ta’ The Malta Indepenednt.

L-OPM taħt Muscat mar kontra l-etika meta ma stidinx lil Newsbook...

Ma jistax jagħti rakkomandazzjoni ladarba Joseph Muscat irreżenja

It-Times ma tibqax tiddefendi lil Ivan Camilleri

Il-gazzetta Times of Malta mhux se tibqa’ tiddefendi lill-eks ġurnalist tagħha Ivan Camilleri. Dan wara li t-Times qalet li ħarġet informazzjoni ġdida dwar incident li allegatament kien involut fih wieħed mill-ġurnalisti tagħha.

“Il-PBS m’għandux jibqa’ f’idejn il-Gvern” – esperti tal-midja

L-espert tal-midja Fr Joe Borg u l-psikologa soċjali Prof Mary Anne Lauri qalu li huwa importanti li jiġu stabbiliti struttri li jifirdu...

“Illum xi ħadd jista’ jitfa’ minuta mid-diskors tiegħi fuq il-media u...

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi qal li llum wieħed irid joqgħod attent x’jgħid għax ninsabu f’dinja ta’ komunikazzjoni soċjali. Qal li jekk hu jitkellem illum,...

Ritratti: Bżonn kampanji edukattivi mill-Qorti – l-imħallef ġdid Depasquale

L-imħallef il-ġdid Francesco Depasquale qal li l-Qorti għandha tibda kampanji edukattivi dwar il-liġijiet u dwar kif jaħdmu l-qrati.Depasquale qal dan waqt id-diskors inawgurali tal-ewwel...

Silvio Schembri b’rapport mal-pulizija dwar “fake news”

Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji Silvio Schembri għamel rapport mal-Pulizija dwar artiklu li ġie deskritt mill-Gvern bħala “fake news”.Fi stqarrija, Schembri qal li għamel rapport...