Tag: MEA

Proposta riforma parlamentari bi 8 ministri full-time

L-MEA tippreżenta għadd ta' proposti

Bżonn tindifa sistematika fejn hemm il-korruzzjoni – Kamra tal-Kummerċ

Ir-rappreżentanti tas-settur privat ingħaqdu flimkien u appellaw biex ikun hemm tindifa sistematika fl-istruttura u l-uffiċini li huma implikati li ffaċilitaw il-korruzzjoni kemm b’mod attiv kif ukoll bl-azzjonijiet tagħhom.

L-MCESD mingħajr pożizzjoni wara nuqqas ta’ qbil

Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, l-MCESD ħassar il-pubblikazzjoni ta’ pożizzjoni komuni dwar il-kriżi politika f’Malta. Sorsi infurmati qalu lil Newsbook.com.mt li diverġenzi fil-Kunsill wasslu biex anke titħassar konferenza tal-aħbarijiet li kienet ippjanata.

“Keith għamilli pressjoni biex nimpjega lil Theuma”

L-istess uffiċjal li kien miżmum mill-Pulizija qal li kien hu li waqqaf l-impjieg ta’ Theuma meta nduna li ma kienx imur għax-xogħol.

Bżonn inkjesta biex jinstab kemm hemm każi bħal ta’ Melvin Theuma...

L-Assoċjazzjoni Maltija ta’ Min Iħaddem (MEA) qalet li għandu jkun hemm inkjesta wara li nstab li hemm xogħlijiet foloz fis-settur pubbliku

Proposti MEA: Nofs pensjoni għal min jibqa’ jaħdem

Nofs pensjoni għandha tingħata lil dawk li jibqgħu jaħdmu minkejja l-età. Din hija waħda mill-proposti tal-Assoċjazzjoni għal Min Iħaddem (MEA) għall-baġit tal-2020. L-assoċjazzjoni ħeġġet...

“Anke f’festin ta’ magħmudija qed jieħdu l-kokaina”

Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali (FSWS) Alfred Grixti stqarr li l-problema tad-droga tant kibret f’Malta li saħansitra anke f’festin ta’ magħmudija qed tiġi...

Aġġornata: Il-GRTU titlob investigazzjoni dwar it-tender f’San Vinċenz; Il-Gvern jiċħad tibdil

L-Assoċjazzjoni għal Min Iħaddem f'Malta (MEA), il-Kamra tal-Kummerċ u l-GRTU kollha wrew it-tħassib tagħhom dwar l-aħbar li d-Dipartiment tal-Kuntratti biddel il-proċess tat-tenders "illegalment" biex...

Filmat: “Inizjattiva favur il-ħaddiem” – Unjins; “Għandu jħallas il-Gvern” – MEA

Huma u jitkellmu dwar id-direttiva li qed tiġi diskussa fuq livell Ewropew dwar il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol l-Unjins ewlenin favur il-ħaddiem sostnew li...

Follow Up: Se nibqgħu jkollna 13,000 ħaddiem barrani kull sena?

Waqt Follow Up illum 22 ta’ Jannar, Sergio Mallia se jiddiskuti dak li ġie kwotat jgħid iċ-Ċerman tal-Jobs Plus li din is-sena Malta trid...