Tag: MEA

MEA tinsisti fuq sostenn tax-xogħol u d-domanda fil-proposti tal-baġit

Is-sostenn tax-xogħol, il-bżonn li żżid id-domanda domestika u esterna u l-iżvilupp ta’ green economy għandhom ikunu l-prioritajiet tal-Baġit 2021, skont il-proposti tal-baġit tal-Assoċjazzjoni ta' Min Iħaddem (MEA).

“Id-deċiżjonijiet żbaljati tal-Gvern wasslu għal restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar lejn Malta” –...

L-MEA mħassba fuq is-settur tat-turiżmu u l-għajxien tal-ħaddiema

Issospendu d-direttivi – L-MEA lill-unions

L-Assoċjazzjoni Maltija għal Min Iħaddem (MEA) talbet lill-unions rappreżentanti tas-settur tas-saħħa sabiex jissospendu d-direttivi ladarba l-Gvern ħa azzjoni.

Skandlu Montenegro: Daqqa oħra għar-reputazzjoni ta’ Malta – MEA

L-MEA tal-fehma li l-MCESD għandha tagħmel pressjoni fuq il-Gvern

Jiżdied il-perċentwali tal-kumpaniji li keċċew lill-ħaddiema – MEA

Filwaqt li f’April li għadda survey tal-MEA sab li kienu biss 9% tal-kumpaniji li qalu li l-pandemija wasslithom biex ikeċċu lill-impjegati, bejn Mejju u Ġunju, dan il-perċentwal tela’ għal 17%.

31% tal-kumpaniji se jkeċċu aktar ħaddiema sa wara Mejju – MEA

31% tal-kumpaniji mistennija jkeċċu aktar ħaddiema jekk il-kundizzjonijiet li ġabet magħha l-pandemija tal-coronavirus jibqgħu fis-seħħ sa wara Mejju mingħajr aktar għajnuniet. Dan ħareġ mis-survey tal-Assoċjazzjoni għal Min Iħaddem (MEA).

Tnaqqsux il-pagi tal-ħaddiema tal-Gvern – For.U.M

Il-Forum Unjins Maltin (For.U.M) ikkundanna proposta li saret biex tonqos il-paga tal-ħaddiema tal-Gvern li mhux qed jaħdmu minħabba l-coronavirus.

L-MEA trid li titnaqqas il-paga ta’ ħaddiema tal-Gvern weqfin

L-MEA tikkjarifika l-proposti tagħha

Naqqsu l-kontijiet tad-dawl għan-negozji u għall-familji – MEA

L-Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem (MEA) qed issejjaħ biex jonqsu l-kontijiet tad-dawl għan-negozji u għall-familji.

Linji gwida għal min iħaddem fi żmien COVID-19

L-Assoċjazzjoni Maltija għal Min Iħaddem (MEA) ħarġet ktejjeb dettaljat li joffri linji gwida lil min iħaddem. Fost l-oħrajn dan joffri gwida dwar problemi fuq il-post relatati mal-virus u fih ukoll informazzjoni dwar l-iskemi disponibbli.