Tag: MEA

Proposti MEA: Nofs pensjoni għal min jibqa’ jaħdem

Nofs pensjoni għandha tingħata lil dawk li jibqgħu jaħdmu minkejja l-età. Din hija waħda mill-proposti tal-Assoċjazzjoni għal Min Iħaddem (MEA) għall-baġit tal-2020. L-assoċjazzjoni ħeġġet...

“Anke f’festin ta’ magħmudija qed jieħdu l-kokaina”

Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali (FSWS) Alfred Grixti stqarr li l-problema tad-droga tant kibret f’Malta li saħansitra anke f’festin ta’ magħmudija qed tiġi...

Aġġornata: Il-GRTU titlob investigazzjoni dwar it-tender f’San Vinċenz; Il-Gvern jiċħad tibdil

L-Assoċjazzjoni għal Min Iħaddem f'Malta (MEA), il-Kamra tal-Kummerċ u l-GRTU kollha wrew it-tħassib tagħhom dwar l-aħbar li d-Dipartiment tal-Kuntratti biddel il-proċess tat-tenders "illegalment" biex...

Filmat: “Inizjattiva favur il-ħaddiem” – Unjins; “Għandu jħallas il-Gvern” – MEA

Huma u jitkellmu dwar id-direttiva li qed tiġi diskussa fuq livell Ewropew dwar il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol l-Unjins ewlenin favur il-ħaddiem sostnew li...

Follow Up: Se nibqgħu jkollna 13,000 ħaddiem barrani kull sena?

Waqt Follow Up illum 22 ta’ Jannar, Sergio Mallia se jiddiskuti dak li ġie kwotat jgħid iċ-Ċerman tal-Jobs Plus li din is-sena Malta trid...

“L-għażla dwar tisseħibx f’unjin hu dritt”

L-Assoċjazzjoni Maltija ta’ min iħaddem (MEA), il-Kamra tal-Kummerċ, Intrapriża u Industrija ta' Malta (MCCEI) u l-Assoċjazzjoni Maltija għal-Lukandi u r-Ristoranti (MHRA), sostnew li kull...

Filmat: Il-kontijiet tad-dawl tal-ħwienet għandhom ikunu bħal ta’ djar – MEA

Joseph Farrugia, id-Direttur Ġenerali tal-MEA, qal li fost il-proposti li għamlu bħala parti mill-baġit huma qed jipproponu li l-ispejjeż tal-enerġija r-rati kummerċjali għandhom ikunu bħar-rati...

L-MEA taqbel mal-pożizzjoni tal-Prim Ministru dwar il-COLA

L-Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem (MEA) uriet il-qbil tagħha mal-ispjegazzjoni tal-Prim Ministru dwar kif jaħdem il-mekkaniżmu tal-COLA u d-dikjarazzjoni tiegħu li se jirrispetta dak li joħroġ mill-mekkaniżmu.

L-MEA trid lill-Gvern jaqsam il-piż tas-sigurtà soċjali għal-leave tal-maternità

L-Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem ma taqbilx mal-proposta tal-Gvern, li min iħaddem għandu jħallas 0.3% iktar ta’ ħlas tas-sigurtà soċjali għall-ħaddiema kollha biex ipatti għal-leave tal-maternità.

Jaqblu li l-Baġit joħloq opportunitajiet mhux dipendenzi

L-MEA bi proposti għall-Baġit 2015