Tag: Marcelle Abela

Awdjo: Petizzjoni biex Gabriel jingħata iktar għajnuna

Il-petizzjoni Leukodystrophy awareness qed issir bil-għan li f’Malta jkun hawn aktar għarfien dwar din il-kundizzjoni fin-nervituri, kif ukoll biex tgħin lit-tfajjel Gabriel li jbati minn din il-kundizzjoni rari.

Awdjo: Mixja għal żewġ Maltin li jbatu minn kundizzjoni rari

Ix-xahar ta’ Settembru huwa ddedikat lil leukodystrophy kundizzjoni li tattakka n-nervituri. Sabiex titqajjem aktar kuxjenza dwar din il-kundizzjoni rari, se tiġi organizzata mixja.

Awdjo: Nixtiequ li n-nies jifhmuna, mhux jitħassruna – Omm Gabriel

Gabriel Abela huwa wieħed minn żewġ persuni f’Malta li jbati minn kundizzjoni fin-nervituri, imsejħa 'local distrophic change'