Tag: Manwela

Jibda t-tieni staġun ta’ Manwela

X'inhuma jbexklu Mario u Faith, dawk iż-żewġ brikkuni li donnhom għandhom xi pjan f’moħħhom biex jeħilsu minn dawk li jgħinu lil Noah fid-dar.

Ħames puntati oħra mis-serje Manwela

Bernard għaliex ried ikellem lil Jennifer b’urġenza? Kif qed tħossha Diriana u x’qaltilhom dwar dak li kien ġaralha?

X’se jingħad dwar il-qtil li seħħ?

Għaliex Noah kien irrabjat ma’ Claudette u din x’qaltlu biex tiġġustifika ruħha? X’ġaralha Diriana u x’irċeviet Jennifer?

Min hu r-raġel fuq il-vidjow?

Claire marret tara r-‘recording’ tal-vidjow ta’ Gina. X’ratu jagħmel dak ir-raġel li kien mar għandha? Min hu Neville u x’ġaralu?

X’konnessjoni hemm bejn Claude u s-sur Said Conti?

Min mar jara lil Diriana u x’qaltlu Manwela? X’ġaralha? Raġel liebes tassew eleganti mar il-ħanut ta’ Gina.

Claude għaliex qed jieħu ħafna interess f’Jennifer?

Manwela tidħol fil-kamra tas-sodda ta’ ommha għaliex riedet il-ktieb ta’ Jane Eyre. X'se ssib fil-kexxun? Dirjana x'se tgħidilha dwaru?

Shaun x’parir se jagħti lil Dirjana?

F’dan l-episodju niltaqgħu ma’ Luke u l-mara tiegħu Annabelle. Min huma?

Dirjana għalfejn hi mimlija rabja?

Shaun imur għand Dirjana. X'se tgħidlu u għaliex hu ma jaqbilx magħha meta turih ix-xewqa li tbiddel it-testment?

Mil-lum tibda l-istorja ta’ Manwela

X’ġaralha Jennifer fuq ix-xogħol u għaliex xiħadd ipprova jtajjarha bil-karozza... u min qabeż għaliha?

Manwela se terġa’ tixxandar

Il-ħajja lil Manwela ħaditilha ħafna affarijiet u ma’ kull daqqa li tatha bħalma jiġri, offritilha opportunitajiet li ma naqsitx li taħtaf.