Tag: Mam

Il-MAM trid li l-Ministru tal-Ġustizzja jikkonsulta mat-tobba fuq il-liġi tal-ugwaljanza

Biex it-tobba ma jitpoġġewx f'sitwazzjoni fejn imorru kontra l-kuxjenza tagħhom

Il-MAM tikkjarifika li mhi tieħu l-ebda azzjoni industrijali bħalissa

Jekk qed jitħassru l-operazzjonijiet, mhux fil-kontroll tal-MAM

Malta bit-tieni l-ogħla rata ta’ każi ġodda fl-UE; bżonn aktar miżuri...

L-Assoċjazzjoni Medika Maltija (MAM) u l-Assoċjazzjoni għall-Mediċina tas-Saħħa Pubblika (MAPHM) qed jappellaw sabiex jidħlu fis-seħħ aktar miżuri hekk kif sostnew li Malta issa għandha t-tieni l-ogħla rata ta’ każi ġodda fl-Unjoni Ewropea. Qalu li dan abbażi ta’ medja tal-aħħar 14-il ġurnata fejn il-pajjiż ra total ta’ 46 każ ġdid kuljum.

It-tobba kollha kkoperaw mal-istrajk ta’ siegħa – Il-MAM dwar il-membri

Il-front liners lokali li qed jissieltu kontra l-firxa tal-coronavirus u li jagħmlu parti mill-COVID-19 Response Team qed jagħmlu strajk ta’ siegħa bejn it-8am u d-9am illum.

It-tobba fis-saħħa pubblika bi strajk ta’ siegħa għada

Bi protesta għall-interferenza politika

Il-PM qed jinkwieta aktar fuq it-turiżmu milli fuq is-saħħa – MAM

L-Assoċjazzjoni Medika Maltija qalet li l-Prim Ministru Robert Abela huwa aktar preokkupat fuq is-settur tat-turiżmu milli s-saħħa tan-nazzjon. Dan qalitu fi stqarrija qasira llum fejn innutat ukoll li l-Prim Ministru Robert Abela jidher li qed jibdel fehmtu dwar jekk għandhomx jidħlu fis-seħħ aktar miżuri biex titnaqqas il-firxa.

Il-MAM testendi d-direttivi sal-Ġimgħa 14 ta’ Awwissu

L-Assoċjazzjoni Medika Maltija (MAM) sostniet li l-każi ġodda tal-coronavirus illum, l-Erbgħa, mistennija jilħqu rekord ġdid. Intant qalet li b’rabta ma’ dan, u diversi fatturi oħrajn relatati mall-coronavirus u l-mod rapidu kif qed jinfirex fil-pajjiż, il-MAM se tkun qed testendi l-perjodu fejn id-direttivi tagħha jibqgħu segwiti sal-14 ta’ Awwissu.

Ċans ta’ mewta għal kull 75 każ tal-coronavirus fil-ġimgħat li ġejjin...

L-Assoċjazzjoni Medika Maltija (MAM) sostniet li skont ma ġara bejn Marzu u Ġunju, wieħed jista’ jipprevedi li se jkun hemm mewta għal kull 75 każ fi żmien erba’ u sitt ġimgħat.