Tag: Malta Union Of Teachers

L-MUT f’diskussjoni mal-Gvern dwar skola virtwali għal persuni vulnerabbli

Il-Malta Union of Teachers (MUT) bħalissa qed tiddiskuti proposta ml-Ministeru għall-Edukazzjoni sabiex tistabbilixxi skola virtwali sabiex ikun hemm opportunitajiet aħjar għall-istudenti u l-għalliema li huma vulnerabbli u ma jistgħux jattendu fl-iskejjel fiżikament.

L-MUT tgħid li t-taħditiet mal-ministeru fallew

Il-kunsill tal-Malta Union of Teachers se jitlaqqa’ b’urġenza wara li diskussjonijiet mal-Ministeru tal-Edukazzjoni fallew.

L-LSE2s se jieħdu “dak li ħaqqhom” – MUT

L-LSE2s issa se jkunu qed jieħdu l-arretrati kollha dovuti lilhom wara li s-salarju tagħhom se jiġi aġġustat. Dan ġie kkonfermat fi stqarrija mill-Union Maltija għall-Għalliema (MUT).

L-MUT tiftaħ protest ġudizzjarju lill-UPE dwar id-direttivi tal-LSEs

L-Union tal-Għalliema (MUT) fetħet protest ġudizzjarju lill-UPE – Voice of the Workers wara li l-union tal-aħħar ħarġet direttivi lil-Learning Support Educators dwar suġġett li...

Filmat: “Tlifna bosta għalliema ġodda tort tal-Ministeru” – MUT

Il-President tal-Unjin tal-Għalliema Maltin (MUT) Marco Bonnici qal li bosta persuni li gradwaw bħala għalliema ġodda spiċċaw marru għal professjoni oħra għax il-Ministeru għall-Edukazzjoni...

L-għalliema issa jistgħu jirrappurtaw aggressjoni kontrihom – Ministeru

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni ħabbar li qed iniedi portal, www.edu.gov.mt/support, fejn kull edukatur fl-iskejjel jista’ jagħmel rapport fuq kull tip ta’ mġiba mhux xierqa li jaffaċċjaw.Dan...

“L-għalliema tal-MCAST mhux jirċievu l-fondi għar-riżorsi”

L-għalliema tal-MCAST għadhom ma rċevewx il-fondi allokati għalihom sabiex jixtru r-riżorsi għal xogħolhom, klawsola li suppost daħlet fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar ta’ din is-sena.Sors...

Aġġornata: “Il-partiti politiċi kemm qed jisimgħu lill-edukaturi?” – MUT

Il-President tal-Union tal-Għalliema, Kevin Bonello, qal li l-MUT mhix tgħid li ma taqbilx mal-proposta tat-tablets, iżda fi kliemu, hi kwistjoni ta' prioritajiet.

Ħaddiema tal-Gvern ilhom ma jitħallsu minn Ottubru

Saħansittra issemmiet il-possibiltà li dawn il-ħaddiema ma jitħallsux qabel tgħaddi l-elezzjoni