Tag: Magistrat

Jinżamm arrestat talli wettaq 2 serqiet

Raġel suspettat li wettaq żewġ serqiet f'jumejn qed jinżamm arrestat minkejja li hu baqa' jgħid li mhux ħati fil-qorti.

Jinħeles mill-arrest iż-żagħżugħ li ħebb għal spettur

Jingħata libertà proviżorja

Il-Pulizija jiġru wara raġel fis-sakra fl-ajruport

Raġel ta’ 56 sena li daħal f’żona ristretta tal-ajruport u spiċċa bil-pulizija jiġru warajh, ingħata sentenza sospiża.L-inċident seħħ fis-1.30 tal-Erbgħa...

Seraq minn ħanut fl-Ajruport; sentenza sospiża

Raġel ta’ 23 sena mill-Alġerija iżda jgħix Ħal Far ammetta li seraq ammont ta’ oġġetti minn ħanut fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta.

Titnaqqas sentenza ta’ frodist

Tnaqqset is-sentenza ta’ priġunerija għal raġel ta’ 30 sena minn Ħal Għaxaq wara li kien instab ħati fuq akkuża ta’ frodi.

Il-Maġistrat Joe Mifsud innominat President Onorarju tal-Juventus Club Malta

Il-Maġistrat Joe Mifsud ġie nnominat bħala President Onorarju tal-Juventus Club Malta Cuore Bianconero biex b’hekk sar l-ewwel persuna li qed jokkupa din il-kariga minkejja...

Awdjo: “Magħna ma saritx ġustizzja”

 “Magħna ma saritx ġustizzja” kienet il-karba ta’ Diane Mulè Stagno meta ġiet intervistata fuq l-istazzjon tar-radju 103, dwar ommha li mietet mgħaffġa taħt it-tiġrif...

Surġent tal-pulizija allegatament jigref lil martu u jgħajjarha “demel”

Il-Maġistrat tmaqdar lill-Prosekuzzjoni talli damet 6 xhur biex ressqet il-każ

82 konferenza barra minn Malta għall-ġudikanti Maltin

Fl-aħħar tliet snin saru 27 konferenza u seminars f’Malta għall-ġudikatura filwaqt li membri tal-ġudikatura attendew għal 82 konferenza barra minn Malta. Din l-informazzjoni ġiet...