Tag: LSA’s

In-nefqa fuq l-LSAs żdiedet bi tmien darbiet f’ħames snin

Fl-2011, l-ispiża fuq LSAs kienet ta’ madwar €300,00 li rduppjat fl-2012 u reġgħet irduppjat mill-ġdid fis-sena ta’ wara. L-ispiża kompliet tiżdied sena wara l-oħra biex is-sena li għaddiet laħqet l-€2.7 miljun.

Żieda ta’ 30% fl-LSAs f’ħames snin

In-numru ta’ LSAs fil-preżent huwa ta’ 2,171 u jinkludi 149 LSA li tinsab fuq xi forma ta’ leave.

Kien raġel li sab u ħa l-għassa lit-tifel maħrub mill-iskola

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni qal li l-għalliema responsabbli kienu li sabu lit-tifel, iżda kien raġel li mar bih l-għassa tal-pulizija fil-Fgura.

Bżonn ta’ għajnuna finanzjarja lil-LSAs Maltin li jistudjaw Għawdex – GUG

Il-Grupp Universitarji Għawdxin jappella bil-qawwa lil-LSAs Maltin biex ikomplu l-kors tagħhom f’Għawdex u biex jinsistu biex jirċievu trattament adekwat waqt li jkunu qed isegwu dan il-kors.

L-MUT b’tilwima mal-Gvern dwar applikazzjonijiet tal-LSAs

Il-Union tal-Għalliema ddikjarat tilwima mal-Gvern minħabba l-fatt li ma ħarġitx sejħa għall-applikazzjonijiet tal-LSA 1.

Direttivi lil-Learning Support Assistants

Wara li ddikjarat tilwima industrijali mal-Gvern minħabba li ma kienx hemm żviluppi fir-rigward tal-Learning Support Assistants, il-Union tal-Għalliema issa ħarġet direttivi lil-Learning Support Assistants kollha.