Tag: Lombardi

Il-Papa għat-Turkija f’Novembru

Il-Papa Franġisku se jżur it-Turkija lejn l-aħħar ta’ Novembru.

Stennija kbira għall-ikbar velja ta’ talb li qatt saret fil-Vatikan

Il-velja ta’ talb se tinkludi wkoll ir-reċtar tar-Rużarju, qari mill-Vanġelu u messaġġ ta’ tama mingħand il-Papa.

Filmat: Il-Vatikan jiċħad li kien eżorċiżmu

Kelliem għas-Santa Sede, Fr Federico Lombardi, qal li l-Papa talab biss għall-fejqan tat-tifel, kif għamel f'diversi okkażjonijiet ma' morda li jkunu fl-istess pjazza.

Tispikka l-umilta’ tal-Papa Franġisku

Wara l-ikla ta’ ċelebrazzjoni, il-Papa rringrazzja lill-kardinali u qalilhom il-kliem: “Alla jaħfrilkom ta’ li għamiltu”