Tag: logħob bil-kliem

Vox Pop: Ara liema studenti rnexxielhom jgħawġu lsienhom

Newsbook.com.mt reġa' mar l-Università jara liema studenti universitarji jirnexxilhom jgħawġu lsienhom l-aktar.X'inhu tagħwiġ l-ilsien?Dawn huma frażijiet magħmulin apposta biex il-qarrej jeħillu lsienu hu u jaqrahom...

Vox Pop: Studenti universitarji jgħawġu lsienhom

Toni tagħna tani tina talli tajtu tuta tajba. Il-pespus pespes tpespisa lill-pespusa.Kull lingwa, bħal kull bniedem, għandha l-fattizzi tagħha. Fost dawn il-fattizzi nsibu l-qwiel,...

Filmat: Ara taqtax dawn il-ħwejjeġ moħġaġa

Daqqa tidher u daqqa le, Kulħadd għandu minnha, Imma mhux kulħadd japprezzaha.Tbissima.Din hi biss waħda mill-ġabra ta' 500 ħaġa moħġaġa li rnexxielha tiġbor Michela Saliba fit-teżi...