Tag: linji gwida

Ippubblikati linji gwida għall-istudenti tal-Università u l-Junior College

Hekk kif l-Università ta’ Malta qed tirranka għas-sena akkademika li jmiss, ippubblikat dokument li fih linji gwida u pariri dwar il-proċeduri addottati bħala tweġiba għall-COVID-19. L-istess linjigwida japplikaw ukoll għall-Junior College.

L-MUT għadha ma qablitx fuq il-linji gwida għall-ftuħ tal-Università

L-MUT b'laqgħa mal-Università dalgħodu

“Inaċċettabbli li l-LSEs ma jkollhomx mejda u siġġu fil-klassi” – UPE

Dawn qed jitqiesu mal-għamara mhux essenzjali

Linji gwida għat-tfal li jmorru l-Mużew

Is-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija M.U.S.E.U.M. ħarġet linji gwida relatati mal-coronavirus għall-oqsma tagħha f’Malta u Għawdex. Dan hekk kif qed jitqajjem dejjem aktar it-tħassib dwar iż-żieda tal-każi tal-coronavirus fil-pajjiż.

Linji gwida f’każ li l-iskejjel ma jiftħux

Il-Ministeru javża lill-għalliema x'għandhom jagħmlu

Ara xi jridu jagħmlu l-organizzaturi tal-attivitajiet tal-massa

Linji gwida mis-Supretendenza tas-Saħħa Pubblika u l-MTA

Il-Vatikan jippubblika linji gwida għal każijiet ta’ abbuż sesswali

Il-vittma għandha tiġi protetta l-ewwel u qabel kollox

X’għandek tkun taf dwar kif se jsiru l-preċett u l-griżma?

L-Arċidjoċesi ta’ Malta ħejjiet linji gwida għall-prevenzjoni ta’ tixrid tal-imxija tal-coronavirus waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof.

Ara x’inhuma l-prekawzjonijiet għat-test tal-karozza

Transport Malta ppubblikat linji gwida għal dawk il-persuni li se jkunu qed jagħmlu t-test kemm dak prattiku kif ukoll tat-teorija sabiex jiksbu l-liċenzja tal-karozza.

Il-UĦM b’direttiva biex in-nies vulnerabbli jibqgħu jaħdmu mid-dar

Il-UĦM tgħid li n-nies vulnerabbli jridu jagħżlu bejn saħħithom u l-għajxien tagħhom