Tag: Libreriji

Il-libreriji trasferiti għal taħt il-Ministeru tal-Kultura; iċ-Chairman tal-KNK kontra

Iċ-Chairman jappella biex id-deċiżjoni tiġi revokata

Libreriji: żewġ kotba minn kull tlieta kienu donazzjonijiet

Mill-2012 il-quddiem ġew akkwiżiti 124,006 ktieb għal-libreriji pubbliċi li minnhom 80,912 kienu donazzjonijiet, 42,629 kienu kotba mixtrija waqt li 465 kienu e-books mixtrija.

Żieda ta’ 34% f’self ta’ kotba minn libreriji Għawdxin

40% tal-kotba kollha mislufa f’Għawdex kienu mil-librerija tan-Nadur

​Awturi Maltin jingħataw jeddijiet tas-self ta’ kotba tagħhom

Tqassmu għall-ewwel darba l-ħlasijiet tal-jeddijiet tas-self pubbliku lill-awturi Maltin.

Mijiet ta’ kotba mogħtija lil-libreriji

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ippreżenta donazzjoni sostanzjali ta' kotba għall-valur ta’ €7,000 lil-Librerija Pubblika Ċentrali fil-Furjana.

Kważi €3,000 għal kotba ġodda f’Raħal Ġdid

Fuq inizjattiva tal-kunsill lokali ta’ Raħal Ġdid, il-librerija tal-lokal qed tara investiment ta’ iktar minn €3,000 f’kotba ġodda waqt li kotba antiki jew imqattgħin qed jitneħħew mil-librerija.

Il-kotba fil-libreriji jibqgħu fuq l-ixkafef

Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika matul is-sena li għaddet kien hemm 767,548 self ta’ kotba mil-libreriji pubbliċi.

Iktar kotba fil-libreriji pubbliċi

50 librerija pubbliċi bbenefikaw minn din l-iskema finanzjament biex ikomplu jgħaddu l-importanza tal-qari.

L-importanza tal-qari: għada jiġi mfakkar il-Jum Dinji tal-Litteriżmu

Għada l-Ħadd 8 ta’ Settembru, ikun ċelebrat il-Jum Internazzjonali tal-Litteriżmu.

L-Alternattiva tgħid li l-ġabriet tal-arkivji nazzjonali għandhom jinżammu f’ċentru modern

Skont l-Alternattiva, għandhom jiġu pprovduti aktar fondi għal-libreriji pubbliċi u għal-libreriji l-oħra ffinanzjati mill-gvern.Il-ġabriet tal-arkivji nazzjonali għandhom jinżammu f’ċentru modern