Tag: LESA

€50,000 fis-sena miċ-ċitazzjonijiet jintużaw għar-restawr

Mal-€50,000 fis-sena li jidħlu miċ-ċitazzjonijiet jintużaw għar-restawr.

Il-LESA armata sa snienha

L-Aġenzija Governattiva għall-Infurzar Lokali (LESA) tħaddem 129 persuna kif ukoll tmien ħaddiema amministrattivi li huma impjegati b’kuntratt ma’ kumpaniji privati. Il-LESA għandha għad-dispożizzjoni tagħha...

Tista’ taqla’ ċitazzjoni jekk tħalli l-karozza hekk

Jekk forsi taħseb li jekk tinsa l-karozza tiegħek miftuħa meta ma tkunx okkupata se tgħaddija lixxa, tista’ tinsa.Wara lmenti onlajn minn persuni li qalgħu...

Il-gwardjani lokali se jaħdmu mill-Fgura

Ġew inawgurati l-uffiċini l-ġodda tal-Aġenzija LESA fil-Fgura mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan wara li f’Mejju li għadda l-uffiċjali tal-komunità ġew trasferiti kollha f’dipartiment li...