Tag: Leave

Dawk b’kuntratti prekarji għandhom jirċievu l-benefiċċju tal-qgħad – Graffitti

Proposti tal-Moviment Graffitti dwar il-ħaddiema u s-self-employed

Jagħtu 1,789 siegħa leave lil min għandu bżonn

Matul l-2019, il-ħaddiema fl-Ammnistrazzjoni Pubblika tal-Uffiċċju tal-President akkumulaw bejniethom 1,789 siegħa mil-leave tagħhom sabiex jintużaw għal raġunijiet umanitarji, fosthom f’każi ta’ mard serju jew fit-tul.

Ċans ieħor għad-dħul tal-leave imħallas għall-familja fl-Istati Uniti

Id-Demokratiċi qed jagħmlu sforz sabiex fl-Istati Uniti tiġi implimentata sistema ta’ leave imħallas għall-familja. Skont Reuters, dan huwa l-unika nazzjon li ma joffrix garanzija...

Min iħaddem ma jridx iħallas għall-10 ijiem paternity leave

L-Assoċċjazzjoni Maltija għal Min Iħaddem (MEA) qalet li min iħaddem ma jridx iħallas għal miżuri favur il-familja ġodda bħaż-żieda ta’ għaxart ijiem leave għall-missirijiet...

Is-servizz tal-ambulanzi issa b’inqas skossi

Il-UĦM – Voice of the Workers qalet li l-azzjonijiet industrijali li ordnat fil-garaxx tal-ambulanzi ġew sospiżi wara laqgħa li minnha ħareġ li se tkun...

Baġit 2019: Xi jridu l-Għawdxin?

Għawdex u l-Għawdxin. X'qed jistennew mill-Baġit 2019? S'issa ressqu l-proposti tagħhom dwar Għawdex, l-Assoċjazzjoni ta' Ħaddiema Għawdxin li jaħdmu Malta u l-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ.Il-proposti...

Miriam Dalli tipproponi leave għaż-żewġ ġenituri

L-MEP Miriam Dalli qalet li jeħtieġ li nibdew niddiskutu l-possibbiltà ta’ leave għall-familja wara li titwieled tarbija, biex il-ġenituri jużawh skont il-ħtiġijiet tal-familja.Waqt attività...

Nhar il-Erbgħa l-Ewropa tista’ twarrab iż-żieda fil-leave tal-maternità

Il-Presidenza Ewropea tal-Latvja sejħet għal laqgħa urġenti li se ssir nhar il-Erbgħa biex il-pajjiżi membri jippruvaw jilħqu qbil fuq iż-żieda fil-leave tal-maternità.

L-MEA trid lill-Gvern jaqsam il-piż tas-sigurtà soċjali għal-leave tal-maternità

L-Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem ma taqbilx mal-proposta tal-Gvern, li min iħaddem għandu jħallas 0.3% iktar ta’ ħlas tas-sigurtà soċjali għall-ħaddiema kollha biex ipatti għal-leave tal-maternità.