Tag: Lawrence Gray

“Kif wegħedna lil xulxin, fit-tajjeb u fil-ħażin” – Lawrence

Hu ma naqasx milli jirringrazzjaha talli hu dejjem isibha qribu f'kull ċirkostanza u wegħdha wkoll li se jkompli jeiħu ħsieb kemm lilha kif ukoll lil binhom Liam, għax huma t-tnejn huma aqwa minn kwalunkwe rigal.

“Il-familja hi kollox għalija”

“Inħobbok bl-istess mod li ħabbejtek l-ewwel darba li ltqajna u nibqa’ nagħmel dan sa ma jasal iż-żmien li l-ħajja tifridna” ikkonkluda Lawrence fil-messaġġ ta’ awgurju lil martu f’okkażjoni tad-9 anniversarju miż-żwieġ tagħhom.

Ċelebrazzjoni doppja għal Lawrence Gray

Lawrence ilu jkanta sa minn mindu kellu tmien snin. Huwa wkoll mħarreġ fi żfin modern u ballet u fl-1990 kiseb ukoll ċertifikat mill-British Theatre Dance Organisation.

“Ma nimmaġinax ħajti mingħajrek”

“Kuljum nirringrazzja lill-Mulej talli għandi lilek. Ma nimmaġinax ħajti mingħajrek” igħid parti mill-messaġġ li Maronia kitbet illum biex tawgura liċ-ċkejken f’għeluq sninu.