Tag: Laħam

Lest tagħmel ġimgħa mingħajr tiekol laħam?

F’Malta qed tiġi organizzata kampanja biex min jixtieq jagħmel ġimgħa ma jikolx laħam. Il-paġna fuq Facebook Malta Meat Free Week qed tinkoraġixxi lill-Maltin biex...

84 spezzjoni fuq laħam impurtat

Matul is-sena li għaddiet saru 84 spezzjoni fuq laħam impurtat minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea.

143,000 tunnellata ta’ prodotti agrikoli fis-sena

Malta tipproduċi b’medja ta’ 143,000 tunnellata fis-sena ta’ prodotti agrikoli għalkemm timporta ħafna iktar milli tesporta.

Importatur tal-laħam imfittex għal frodi ta’ €40 miljun

Importatur tal-laħam mill-Mellieħa, li hu wkoll Direttur ta’ More Supermarkets u fundatur tal-kumpanija Cassar & Schembri fost kumpaniji oħra, allegatament hu mfittex mill-Pulizija għal frodi ta’ €40 miljun għad-dannu ta’ negozjanti oħra Maltin.

​April-Ġunju: Tiżdied il-produzzjoni ta’ laħam f’Malta

Fit-tliet xhur bejn April u Ġunju, il-produzzjoni ta’ laħam f’Malta żdiedet b’5.5% meta mqabbla mal-istess tliet xhur tas-sena li għaddiet.

Ma jridux li l-anzjani fir-residenzi jibqgħu jingħataw laħam u tiġieġ sħiħ

L-Unjin tal-Infermiera u l-Qwiebel (MUMN) qed tilmenta dwar il-kategoriji tal-ikel li jintużaw fir-Residenza San Vinċenz de Paul.

70% tal-Maltin jippreferu majjal Malti

Is-Segretarju Parlamentari għall-Biedja Roderick Galdes qal kif stħarriġ li sar jirriżulta li 70% tal-konsumatur Malti jippreferi l-majjal Malti.

Il-produzzjoni tal-laħam tonqos bi 2%

It-tnaqqis ta’ 2% wassal biex it-total ta’ laħam li ġie prodott kien ta’ madwar 3,000 tunellata. Madanakollu, il-produzzjoni tal-laħam tal-majjal u taċ-ċanġa żdiedu bi 8% u bi 2.4% rispettivament

Il-ħut u l-ħaruf l-iktar imfittxija fir-Randan

Hekk kif l-40 jum tar-Randan waslu fi tmiemhom, u fi ftit sigħat oħra jibdew iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Għid il-Kbir, huma ħafna nies li jibdew iħejju għall-ikla tal-Ħadd li fiha ħafna jieqfu jsumu mill-laħam u l-ħelu.

Ċina: Laħam tal-volpi jinbiegħ flok laħam tal-ħmar

Dan l-iskandlu jista’ jirrovina r-reputazzjoni ta’ Wal-Mart fiċ-Ċina fejn għandha 400 ħanut u qed tippjana tiftaħ 110 oħra fis-snin li ġejjin