Tag: L-Imnarja Żmien il-Qtil

Min huma n-nies tal-Imnarja?

It-tielet att, marbut sewwa mat-tnejn ta' qablu, inissel il-mistoqsija: Min huma n-nies tal-Imnarja? Jew aħjar, kemm huma fil-fatt dawk li jidhru li huma, skont kif timponi fuqhom is-soċjetà?

Sefora ta’ Francis Ebejer jixxandar illejla

Sefora tirrakkonta l-istorja ta' Max, kittieb, li jkun konvint li tkun qed tidhirlu tfajla. Jitlob l-għajnuna ta' tabib ħabib tiegħu u jispiċċa biex ikun rikoverat fi sptar għal nies li jsofru minn problemi ta' saħħa mentali.

Żewġ drammi ta’ Francis Ebejer lura fuq it-TV

Din il-produzzjoni kienet ittellgħet mill-kumitat tal-Festival Internazzjonali tal-Arti flimkien ma' Talenti f’Lulju tal-1995 sentejn wara li kien ħalliena l-awtur.