Tag: L-Għarusa

Filmat: “Issa lesta tgħidilna x’kien hemm fil-libsa?”

Sħabu tal-korp ma jistgħux jirrifjutaw l-esperjenza u l-ħeffa strateġika tas-Supretendent, issa li qiegħed tant qrib biex jikxef il-qattiel jew qattiela tal-povra Bettina Gauci Fontana.

Filmat: “L-ittra hija dwar ommok”

Fenech Lauri jissorprendi lil Amelia meta jgħidilha li Diego għandu konnessjoni partikolari mal-familja tagħha.

“Aħna kburin bik” – Audrey lil Steve

Steven Dalli jipproduċi u jidderieġi L-Għarusa.

“Liberat” ta’ L-Għarusa bi programmi ġodda mill-ħarifa fuq it-TV

Il-Barokk, programm storiku li jittratta l-perjodu Barokk u l-influwenzi tiegħu fuq l-arti, l-arkitettura, it-teatru, il-letteratura, l-ekonomija u l-politika b’enfasi partikolari fuq Malta u n-nies tagħha.

Filmat: L-Għarusa tkompli mil-lejla

Vera, omm Bert, imbikkma hekk kif jibdew jittieħdulhom ħwejjiġhom mid-dar biex jagħmlu tajjeb għad-djun kbar li għamel Bert bl-irrisponsabilità tiegħu.

Awguri JP!

Kien waqaf jirreċta biex imur għal sena f’Dubaj imma spiċċa biex għamel hemm 10 snin.

Din l-attriċi llum tagħlaq 73 sena. Għaraftha?

Kienet ħadmet ukoll fil-film taċ-ċinema Mħuħ, kif ukoll ħadmet ukoll f'għadd ta' produzzjonijiet teatrali kif ukoll tgħallem il-pjanu.

Dan l-attur illum jiċċelebra għeluq is-36 sena. Għaraftu?

Lil Clive narawh fis-sensiela L-Għarusa u wkoll bħala Dr Mark Laferla fis-sensiela Ħbieb u Għedewwa.

Filmat: “Ftakar x’wegħedtni Tonin”

Segwu l-filmat biex tkomplu tqanqlu l-kurżità.

Magħrufa d-dati tal-aħħar tliet puntati ta’ L-Għarusa

Dawn l-episodji se jkunu qed jitwasslu proprju qabel il-bidu tal-iskeda tal-ħarifa li probabbilment tibda mit-Tnejn 28 ta' Settembru.