Tag: L-Għarusa

L-Għarusa jkompli jinħadem

Bejn Bernard u Amelia kien hemm naqra distanza wara li ġara.

Ritratti: “Erba’ snin ilu ħadt l-isbaħ u l-aqwa deċiżjoni ta’ ħajti”...

Bi ftit umoriżmu hu kompla jgħid li hu kien tifel u sar tifel ikbar, waqt li żied "imma rajt tfajla ssir mara u fl-iktar mumenti diffiċli kont l-iktar ħajt sod li wieħed jista’ jserraħ miegħu!"

L-Għarusa terġa’ tibda tixxandar mil-lejla

Fl-episodju tal-lejla Fenech Lauri ikollu żjara mingħand it-tabib sabiex jikkonvinċieh jfittex l-għajnuna iżda kollu ta’ xejn ma jridx jaf. Bettina ma raqditx għajn m’għajn matul il-lejl u kienet pjuttost raffa ma’ kuġintha Amelia. Arturo jipprova jtarraf xi ħaġa lil Lucrezia iżda Lucrezia ma tridx taf għax kienet għadha wisq entużjasta bil-festin u kuntenta li mar kollox sew. Arturo kien determinat li jimxi mod ieħor mil-lum ‘l quddiem ma’ bintu. Septa terġa’ tipprova tiddeffes u Diego jgħidilha li huwa miżżewweġ lil Bettina. Dan ifisser li allura hi mhux se tiżżewweġ lil Bert. L-investigatur privat jerġa’ jżur lil Bert, din id-darba biex jieħu sehmu issa li xogħlu lest. Fil-palazz jiġru xi movimenti li jbiddlu l-atmosfera ta’ kollox.

Filmat: Ix-xeni li mhux se taraw f’L-Għarusa

Dak li mhux se taraw qatt fl-episodji tas-sensiela ta' L-Għarusa

Filmat: Meta nemusa waqqfet il-ġbid ta’ L-Għarusa

Fil-filmat naraw ukoll mumenti fejn l-atturi jitfixklu fil-linji waqt il-ġbid u wkoll mumenti fejn l-atturi u l-crew anki jiċċajtaw bejneithom, f'mumenti li żgur mhux se taraw fil-puntati tas-sensiela.

“Jien għandi lilek” – Clive lil Claire

"Hawn min għandu l-ikbar villa, l-isbaħ karozza, l-aqwa paga, u dak kollu li xtaq f'ħajtu. Jien għandi lilek; qoffa nokkli kbar u sbieħ, qalb ġeneruza li tesa' d-dinja, u tfajla kwieta u sensittiva li toħodli ħsieb ta' qalbi. Imma għax għandi lilek għandi ħafna iktar milli qatt xtaqt u ħlomt f'ħajti. Inħobbok ħafna Nokk! Happy Birthday!".

Filmat: Tgħid illejla se jikxfu min qatel lil Bettina?

Madanakollu llejla se jkun qed jitwassal programm speċjali li se jeħodna minn wara ‘l kwinti ta’ din is-sensiela popolari fejn fost oħrajn se naraw kif inħadmu ċerti xeni li spikkaw, fosthom dik tal-ferrovija kif ukoll dik tal-isparatura.

L-Għarusa titwaqqaf ukoll

Steven Dalli, wieħed mid-diretturi ta' Sharp Shoot Media, ikkonferma magħna li fid-dawl taċ-ċirkostanzi straordinarji li qed jolqtu d-dinja bħalissa, ħassew il-ħtieġa li huma wkoll iwaqqfu il-ġbid fuq ix-xeni li kien jonqoshom fuq dawn il-puntati u li jwasslu fi tmiem il-ġrajja.

Filmat: X’se jkun qed isib Diego?

Septa tirritorna lura ċ-ċirku. Abela jiddeskrivi l-pendent li sab lil Fenech Lauri biex jippruvaw isolvu il-każ. Amelia tmur iżur lil Agostino. Fenech Lauri jmur għand professur ħabib tiegħu, biex jara jistax jgħinu dwar l-arma tal-pendent.

Filmat: Jiddiskutu l-qtil ta’ Bettina

Fenech Lauri jipprova jiskopri dwar il-passaġġi li kelmu dwarhom Abela u jmur jistaqsi lil xi nies jekk jafux dwarhom. Franka u Marie jiddiskutu l-qtil ta’ Bettina. Amelia tmur iżżur lil Bert u tgħidlu li sabet l-imħabba ta’ ħajjitha.