Tag: l-Arċidjoċesi ta’ Malta

L-Arċidjoċesi tirreġistra surplus fl-2019; “għamel tajjeb għall-pandemija”

Fl‑2019 l‑Arċidjoċesi ta’ Malta, li tiġbor fiha aktar minn mitt entità u timpjega aktar minn 1,300 persuna, irreġistrat surplus ta’ €3.5 miljun, imqabbel ma’ żbilanċ ta’ €137,000 is‑sena ta’ qabel. Dan ħareġ tħabbar mis-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi Michael Pace Ross waqt konferenza tal-aħbarijiet dalgħodu dwar ir-rapport finanzjarju tal-Arċidjoċesi. Dan ir‑riżultat huwa dovut l-aktar għal dħul ta’ darba ta’ €2.4 miljun f’ishma li rċevew b’donazzjoni d‑Dar tal‑Providenza u Caritas Malta.

X’għandek tkun taf dwar kif se jsiru l-preċett u l-griżma?

L-Arċidjoċesi ta’ Malta ħejjiet linji gwida għall-prevenzjoni ta’ tixrid tal-imxija tal-coronavirus waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof.

Filmat: 5 punti li għandek issegwi jekk se tmur tqerr

Hekk kif mil-lejla, il-Knejjes se jkunu qed jerġgħu jiftħu għall-Quddies, l-Arċidjoċesi ta’ Malta ħejjiet diversi linjigwida li għandhom ikunu segwiti. Dan jinkludi wkoll kif għandu jkun amministrat is-sagrament tal-Qrar.

Inizjattiva biex żoni protetti jibqgħu aċċessibbli għal kulħadd

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fi ħdan l-Arċidjoċesi ta’ Malta ssieħbet fl-inizjattiva ‘Spazji Miftuħa’ filwaqt li sejħet għar-restrizzjoni fuq żviluppi fi spazji protetti f’Malta. Dan biex ikun assigurat li ż-żoni protetti jibqgħu aċċessibbli għal kulħadd matul is-sena kollha.

L-Arċisqof se jordna 4 saċerdoti ġodda

L-Arċisqof Charles Scicluna se jkun qed jordna erba' saċerdoti ġodda nhar is-Sibt 27 ta' April.L-ordinazzjoni presbiterali ta' djakni djoċesani se ssir fil-Konkatidral ta' San...

Aġġornata (2): Membru tal-ekwipaġġ tal-bastiment Alan Kurdi evakwat minħabba raġunijiet mediċi

27 għaqda jappellaw lill-Gvern Malti biex jitħallew jidħlu f'Malta.