Tag: Kunsilli Lokali

L-Awditur Ġenerali bi tħassib dwar immaniġġjar ta’ finanzi f’xi kunsilli lokali

Waqt li 52 Kunsill Lokali bagħat lura lill-gvern l-estimi tan-nefqa vverifikat minn awditur kif meħtieġ mill-liġi, seba unsill baqgħu ma ssottomettewx dan ir-rapport lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali.

“Tibqgħux tikkapparraw il-bajjiet” – l- NGOs b’oġġezzjoni għall-proġett fil-Balluta

Is-87 individwu, il-Kunsill Lokali u l-għaqdiet li qed jappellaw id-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar li tagħti permess lil Fortina Group biex jopera katamaran mill-bajja tal-Balluta appellaw lill-kumpanija biex ma tibqax tikkapparra l-bajjiet Maltin, flimkien ma' għadd ta' kumpaniji u żviluppaturi oħrajn.

Filmat: Se noħorġu ħafna skemi għall-Kunsilli Lokali – Herrera

Il-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera qal li se jkunu qed joħorġu ħafna skemi fil-ġejjieni għall-beneffiċċji tal-Kunsilli Lokali.

Filmat: Favur u kontra l-proġett tal-Grupp db

Il-Grupp db ressaq pjanti riveduti għall-proġett li jrid jagħmel f’Pembroke fil-post fejn kien hemm l-Istitut tal-Istudji Turistiċi (ITS).

“L-oppożizzjoni għall-proġett tad-db f’Pembroke għandha tiġi rispettata”

Ir-residenti ta' Pembroke, bl-appoġġ ta' tliet kunsilli lokali u 10 organizzazzjonijiet, laqgħu l-istqarrija tal-Prim Ministru Robert Abela, li l-Gvern irid isib bilanċ bejn is-salvagwardja tal-ambjent u l-industrija tal-kostruzzjoni.

Filmat: YouSafe – pjattaforma t’appoġġ għall-komunità

YouSafe, ippermetta lil 230 membru tal-Kunsill Lokali jaħdmu mis-sigurtà ta’ djarhom filwaqt li jżommu kuntatt mill-qrib mal-komunità rispettiva tagħhom. Il-Pjattaforma se sservi wkoll bħala spazju pubbliku onlajn għad-djalogu bejn il-komunità kummerċjali lokali, l-NGOs, in-netwerks tas-soċjetà ċivili u individwi dwar kif kwistjonijiet partikolari, inizjattivi, ideat u soluzzjonijiet jistgħu jiġu implimentati għall-ġid tal-komunità.

Il-PN jitlob li l-laqgħat tal-Kunsilli Lokali jsiru bil-magħluq

Waħda mill-proposti li resqet l-Oppożizzjoni sabiex jiġu ssalvagwardjati l-Kunsilli Lokali hija li l-laqgħat tal-Kunsill isiru bil-magħluq u jibqgħu jiġu trażmessi live.

Inġabar 98,000 tunnellata ta’ skart mormi illegalment f’erba’ snin

Id-Diviżjoni għat-Tindif u Manutenzjoni rċeviet madwar 25,000 ilment f’dawn l-aħħar erba’ snin.

3 kunsilliera ġodda eletti f’elezzjonijiet każwali

Tliet kunsilliera ġodda ġew eletti fi tliet Kunsilli Lokali differenti permezz ta' elezzjonijiet każwali.F'Birkirkara, ġie elett Francis Pullicino minflok il-Kunsillier Michael Fenech Adami.Fix-Xagħra, Anthony...

Aġġornata: 191 kunsillier ġdid fil-Kunsilli Lokali

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici qal li fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ġew eletti 191 kunsillier ġdid li 63 minnhom huma nisa.Bonnici kien...