Tag: Kunsill Lokali Naxxar

Iddeċiedew fuq l-ispeed camera bla ma kellmuna – Kunsill Naxxar

Il-Kunsill Lokali Naxxar ikkundanna bil-qawwa d-deċiżjoni li ttieħdet biex tiġi nstallata speed camera fit-triq li taqa’ taħt ir-responsabbilità tal-Kunsill, mingħajr dan ma ġie kkonsultat.Fl-aħħar...