Tag: Kumpilazzjoni

Qtil Ħal Far: Kellu daqqa f’rasu u d-demm f’wiċċu

Żagħżugħ miċ-Chad li kien intlaqgħat b'karozza f'Ħal Far xehed fil-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront taż-żewġ suldati li qed jiġu akkużati bil-qtil tar-raġel mill-Kosta tal-Ivorju, Lassana Cisse....

Qtil Santa Venera:  Missierha jolfoq fl-awla; qraba jsabbruh

Missier Shannon Mak, il-mara ta’ 30 sena li nstabet mixħuta mal-art bla ħajja f’Santa Venera, beda jolfoq fl-awla tal-Qorti, hekk kif kompliet tinstema’ l-kumpilazzjoni...

“Taf li tajjart pulizija?”;”Iva naf”

11.53am: Il-kawża ġiet diferita għall-11 ta' Settembru fil-11.15am.11.48am: Il-Qorti tiċħad it-talba li t-temporary supervision order mhux se timpinġi jekk jingħatax il-ħelsien mill-arrest jew le u...

L-eks xufier ta’ Manuel Mallia jingħata l-ħelsien mill-arrest

Kompliet tinstema' l-kumpilazzjoni ta’ provi fil-konfront ta’ Paul Sheehan, l-eks xufier ta’ Manuel Mallia, li fid-19 ta’ Novembru li għadda spara tiri fuq il-karozza ta’ Stephen Smith.

Sparatura: “Meta ħriġt mill-karozza ma kelli xejn f’idi” – Stephen Smith

Dalgħodu bdiet il-kumpilazzjoni ta’ provi fil-konfront ta’ Paul Sheehan, l-eks xufier tal-Ministru Manuel Mallia, li fid-19 ta’ Novembru li għadda spara tiri fuq il-karozza tal-Iskoċċiż Stephen Smith.

Ħu t-tarbija bil-ksur f’rasha kellu ksur f’rasu 4 snin ilu

Kompliet il-kumpilazzjoni ta’ provi kontra r-raġel ta’ 27 sena minn Ħaż-Żabbar, li qed jiġi akkużat b’attentat ta’ qtil ta’ tarbija ta’ 11-il xahar, li tiġi bint is-sieħba tiegħu.

“Darba sibt lil Lisa Maria bid-demm ħiereġ minn idha”

Ħaddiem li jaħdem fir-residenza ta’ Zahra qal li darba sab lil Lisa Maria bid-demm ħiereġ minn idejha. Sab ukoll soft toy li fih kellu xafra miksura.

Djarju bit-traċċi tad-demm fil-kamra ta’ Lisa Maria Zahra

Illum qed tkompli tinstema' l-kumpilazzjoni ta' evidenza fil-każ ta' Erin Tanti, l-għalliem ta' 23 sena jinsab akkużat bil-qtil tat-tfajla Lisa Maria Zahra, li ttellgħet mejta mill-irdum ta' Ħad-Dingli fid-19 ta' Marzu li għadda.

Tkompli l-kumpilazzjoni dwar l-isparatura fil-Marsa f’April li għadda

Waqt il-kumpilazzjoni l-Ispettur tal-Pulizija, Keith Arnaud, qal li l-Pulizija għada ma sabitx x’wassal għall-isparatura.

“Jien l-aktar persuna sfortunata fid-dinja” – Max Ciantar

Bdiet tinstema’ l-kumpilazzjoni ta’ Max Ciantar li jinsab akkużat li ħabat ma’ vettura u baqa’ sejjer.