Tag: Kumpilazzjoni

“Tant kienet anzjuża fuq il-bini li kienet sejra għand psikologa” –...

Miriam Pace tilfet ħajjitha bħal-lum erba' xhur ilu

Il-Koħħu jiċħad li rċieva flus mingħand Yorgen jew l-eks avukat tiegħu

FIl-qorti lbieraħ issemma li l-Koħħu ħa flus mingħand Yorgen permezz ta' Dr Azzopardi

Qtil Ħal Far: Kellu daqqa f’rasu u d-demm f’wiċċu

Żagħżugħ miċ-Chad li kien intlaqgħat b'karozza f'Ħal Far xehed fil-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront taż-żewġ suldati li qed jiġu akkużati bil-qtil tar-raġel mill-Kosta tal-Ivorju, Lassana Cisse....

Qtil Santa Venera:  Missierha jolfoq fl-awla; qraba jsabbruh

Missier Shannon Mak, il-mara ta’ 30 sena li nstabet mixħuta mal-art bla ħajja f’Santa Venera, beda jolfoq fl-awla tal-Qorti, hekk kif kompliet tinstema’ l-kumpilazzjoni...

“Taf li tajjart pulizija?”;”Iva naf”

11.53am: Il-kawża ġiet diferita għall-11 ta' Settembru fil-11.15am.11.48am: Il-Qorti tiċħad it-talba li t-temporary supervision order mhux se timpinġi jekk jingħatax il-ħelsien mill-arrest jew le u...

L-eks xufier ta’ Manuel Mallia jingħata l-ħelsien mill-arrest

Kompliet tinstema' l-kumpilazzjoni ta’ provi fil-konfront ta’ Paul Sheehan, l-eks xufier ta’ Manuel Mallia, li fid-19 ta’ Novembru li għadda spara tiri fuq il-karozza ta’ Stephen Smith.

Sparatura: “Meta ħriġt mill-karozza ma kelli xejn f’idi” – Stephen Smith

Dalgħodu bdiet il-kumpilazzjoni ta’ provi fil-konfront ta’ Paul Sheehan, l-eks xufier tal-Ministru Manuel Mallia, li fid-19 ta’ Novembru li għadda spara tiri fuq il-karozza tal-Iskoċċiż Stephen Smith.

Ħu t-tarbija bil-ksur f’rasha kellu ksur f’rasu 4 snin ilu

Kompliet il-kumpilazzjoni ta’ provi kontra r-raġel ta’ 27 sena minn Ħaż-Żabbar, li qed jiġi akkużat b’attentat ta’ qtil ta’ tarbija ta’ 11-il xahar, li tiġi bint is-sieħba tiegħu.

“Darba sibt lil Lisa Maria bid-demm ħiereġ minn idha”

Ħaddiem li jaħdem fir-residenza ta’ Zahra qal li darba sab lil Lisa Maria bid-demm ħiereġ minn idejha. Sab ukoll soft toy li fih kellu xafra miksura.