Tag: Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent

KA ‘imħassba serjament’ fuq proposta ta’ nsib ‘xjentifiku’ fuq għasafar tal-għana

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) uriet xettiċiżmu fuq proposta li tippermetti l-insib ta’ għasafar tal-għana għal raġunijiet xjentifiċi, peress illi jidher li din m’hi xejn ħlief mod kif Malta tista’ ddur mal-liġijiet Ewropej li ma jippermettux l-insib ta’ dawn l-ispeċi.

Ħaffu l-proċeduri u araw li ssir ġustizzja ma’ min bata minħabba...

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent appellat lill-awtoritajiet sabiex jitħaffu kemm jista’ jkun il-proċeduri biex issir ġustizzja ma’ kull min bata xi tip ta’ konsegwenzi b’rabta mal-inċidenti fatali f’siti ta’ kostruzzjoni.

Inaċċettabbli li Ħal Ferħ jintuża għal żvilupp residenzjali – KA

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent tappella għal ippjanar bil-għaqal

Il-pandemija ġabitna f’sensina dwar kemm aħna vulnerabbli – KA

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) sostniet li din il-pandemija tal-coronavirus ġabet lill-poplu f’sensieh dwar kemm huwa vulnerabbli u dak li tassew għandu valur fil-ħajja.

U-turn dwar il-klima bl-approvazzjoni tal-iżvilupp fil-Qala – KA

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) sostniet li l-pajjiż reġa’ għamel pass lura dwar it-tibdil fil-klima wara li l-Awtorità tal-Ippjanar approvat żvilupp fil-Qala.

Filmat: M’għandhiex tingħata impressjoni mod fuq l-ambjent u jsir mod ieħor...

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) qed tisħaq li m'għandhiex tingħata impressjoni mod fuq l-ambjent u mbagħad isir mod ieħor. Fl-okkażjoni tax-xahar...

“In-nies imbeżżgħa milli jista’ jiġri” – Kummissjoni Ambjent

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent qalet li n-nies jinsabu mbeżżgħa milli jista' jiġri fir-rigward tal-kostruzzjoni, u li jeħtieġ li jinstabu soluzzjonijiet siewja. Qalet li tittama li...

Il-KA b’appell għall-MEPs eletti sabiex imexxu ‘l quddiem proposta tagħha

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) fi ħdan l-Arċidjoċesi ta’ Malta stiednet lill-kandidati Maltin fl-elezzjoni għall-Parlament Ewropew biex dawk li jiġu eletti jmexxu ‘l quddiem proposta...

“L-istudji dwar il-mina se jiġu ppubblikati fiż-żmien li ġej” – Il-Gvern

Wara appell ieħor mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent sabiex l-istudji u r-riċerka dwar il-mina jiġu ppubblikati, il-Gvern fi stqarrija mibgħuta mill-Ministeru għall-Infrastruttura qal li l-istudji mistennija...

Qed ibellgħuha lin-nies li Malta ma tistax tgħaddi mingħajr dan il-bini...

Skont il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent hemm min qed iħaxxen butu mill-bini esaġerat li jrid ibella’ r-ross bil-labra lin-nies li dan hu żvilupp li Malta ma...