Tag: Kummissjoni Ambjent

Id-dettalji dwar il-mina għadhom mhux sodi – Kummissjoni Ambjent

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) qalet li għadha ma teżisti l-ebda informazzjoni soda u rigoruża, u li hija pubblika, li permezz tagħha wieħed ikun jista’ janalizza l-alternattivi kollha biex l-aċċessibbiltà bejn Malta u Għawdex titjieb.

“L-iżvilupp propost mill-AUM kontra l-Pjan Lokali” – KA

Il-KA ikkwotat il-Pjan Lokali tal-Port il-Kbir.

Tħallux l-ippjanar jinħataf minn min għandu interessi ulterjuri – KA

Il-Kummissjoni interdjoċesana Ambjent (KA) qalet li huwa tal-akbar importanza li l-proċess tal-ippjanar ma jinħakimx minn min għandu interessi ulterjuri.

Ambjent: “Il-ġid komuni u l-pubbliku huma telliefa” – esperti

Għal Ronnie Camilleri mill-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja, għall-ambjentalista Prof. Alan Deidun u għall-Perit Simone Vella Lenicker, President tal-Kamra tal-Periti, il-ġid komuni u l-pubbliku huma ġeneralment it-telliefa...

“In-nies imbeżżgħa milli jista’ jiġri” – Kummissjoni Ambjent

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent qalet li n-nies jinsabu mbeżżgħa milli jista' jiġri fir-rigward tal-kostruzzjoni, u li jeħtieġ li jinstabu soluzzjonijiet siewja. Qalet li tittama li...

“Ebda informazzjoni soda u rigoruża” dwar il-mina – Kummissjoni Ambjent

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) reġgħet appellat lill-Gvern biex jippubblika l-istudji u l-istħarriġ li għamel dwar l-alternattivi kollha għal aċċessibbiltà aħjar bejn Malta u Għawdex,...

Follow Up: ‘Life after Drew’ – x’għandek tagħmel biex issir donatur?

Waqt Follow Up ta' nhar it-Tnejn 21 ta’ Frar, Fr Joseph Borg jitkellem mal-ġenituri ta’ Drew Abela, Kenneth u Sharon, dwar il-kampanja ‘Life after...

“L-iżvilupp sostenibbli għandu jiddaħħal fil-portafoll tal-PM” – KA

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) sostniet li l-iżvilupp sostenibbli għandu jiddaħħal fil-portafoll tal-Prim Ministru.Fi stqarrija dwar l-eżerċizzju ta’ konsutlazzjoni dwar il-Viżjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli għall-Gżejjer Maltin...

Kummissjoni tal-Knisja b’ittra lill-KE u l-PE dwar fondi Ewropej

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) tal-Arċidjoċesi ta’ Malta qalet li għandha ssir konsultazzjoni pubblika fil-Cost-Benefit Analysis (CBA) li ssir għal applikazzjoni ta’ ċertu fondi Ewropej....

“Għaliex infaqt €8,750 meta stajt infaqt €200?”

Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johann Buttigieg baqa’ ma weġibx għall-mistoqsijiet mibgħuta minn Newsbook.com.mt dwar l-iskandlu tal-business jet privat li huwa ddeċieda li għandu jinkera biex inġabet Malta s-Sinjura...