Tag: Kumitat

Tinħatar l-ewwel Presidenta f’100 sena tal-Akkademja tal-Malti

Minn mindu twaqqfet fl-1920, l-Akkademja tal-Malti, dak iż-żmien l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, dejjem kellha President raġel. Dan inbidel ilbieraħ mal-ħatra tal-ewwel Presidenta tagħha, Ann Marie...

Ġlieda f’Ħal Qormi: x’ġara eżatt?

Inċident waqt il-ġimgħa tal-festa ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi wasslet lill-Kumitat Festi Esterni San Ġorġ Martri biex jgħid eżatt x’ġara.Il-Kumitat stqarr li forklift li...

“Konvinta li f’Diċembru se jkollna soluzzjoni għall-immigrazzjoni”

Fil-plenarja li jmiss tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu se tiġi ppreżentata reżoluzzjoni dwar l-immigrazzjoni.

Godfrey Farrugia jmexxi Kumitat dwar id-dijabete mwaqqaf mill-PN

Fi żmien xahar ieħor se jerġa’ jibda jiltaqa’ l-Kumitat Parlamentari dwar id-Dijabete, li twaqqaf fuq talba tal-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, u li bħala Ċermen għandu lid-Deputat Laburista u l-eks Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia.

Filmat: “Bżonn ta’ aktar professjonisti fl-għaqdiet volontarji” – Kenneth Wain

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjoni Volontarji twaqqaf bil-għan li jippromovi l-volontarjat u jsegwi l-attivitajiet tagħhom.

L-ewwel laqgħa għall-Kunsill Reġjonali taż-Żgħażagħ Għawdxin

Il-kumitat, li kien approvat riċentament, se jkun qed jipproponi l-viżjoni tiegħu dwar Għawdex, kif ukoll proposti li jagħtu liż-żgħażagħ Għawdxin opportunitajiet u futur fil-gżira.

Appuntat il-Kumitat Azzjoni lejn Soċjeta’ Ġusta

Dan il-Kumitat ser ikun qiegħed jiddiskuti kwistjonijiet relatati ma Persuni b’Diżabilità, qrabathom, u il-komunità filwaqt li jipproponi ideat biex jissalvagwardja id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità u l-familji tagħhom

Il-Parlament jgħaddi għal stadju ta’ Kumitat

Fi tmiem id-diskussjoni tat-Tieni Qari ta’ żewġ emendi għal abbozzi ta’ liġi – dak li jemenda l-Att dwar il-Forzi Armati ta’ Malta u l-abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att dwar is-Sigurtà fl-Ajruportijiet u fl-Avjazzjoni Ċivili – is-seduta tal-Parlament tal-lejla għaddiet fi stadju ta’ Kumitat biex jitħaffef il-proċess tad-diskussjoni dwar dawn il-bidliet.

Il-Gvern mitlub jiċċara l-politika dwar l-Iżvilupp u l-Ippjanar

Il-Pjan Strateġiku dwar l-Ambjent u l-Ippjanar jasal fil-fażi konklussiva

Aġġornata: Gvern u Oppożizzjoni jaqblu dwar twaqqif ta’ Kumitat Permanenti għas-Saħħa

Il-Gvern u l-Oppożizzjoni jaqblu dwar il-ħtieġa li jitwaqqaf Kumitat Permanenti għas-Saħħa li jkun iwieġeb lill-Parlament. Fil-ftuħ tas-seduta parlamentari tal-lejla d-deputat Nazzjonalista Claudio Grech ressaq mozzjoni li permezz tagħha ppropona t-twaqqif ta’ dan il-kumitat.