Tag: kontenituri

Tmur tieġ u timla 10 kontenituri bl-ikel; l-għarusa xxukkjata

Tfajla li kienet għadha kemm iżżewġet lill-maħbub tagħha saret taf li fit-tieġ kien hemm persuna, li oriġinarjament ma kinitx mistiedna għat-tieġ, ġabet għaxar kontenituri...