Tag: Konsumaturi

Linji gwida għal dawk li ngħataw vawċer minflok is-safra li kellhom...

L-Għaqda tal-Konsumaturi tinforma lill-Maltin x'inhuma d-drittijiet tagħhom

Sibt id-dud fl-għaġin: Tista’ tieħu flusek lura?

Platt għaġin tajjeb jinżel għasel għal ħafna. Sfortunatament, mhux l-ewwel darba li qabel ma jibda jsajjar dak li jkun jiftaħ pakkett għaġin...

‘Tħallihomx jidħlu jaqraw il-meters jekk ma jkunux libsin hekk’

Jekk il-persuna li ħabbtitlek il-bieb tad-dar biex taqra l-meters tad-dawl u l-ilma tħallihiex tidħol tagħmel dan jekk ma tkunx liebsa l-uniformi tal-ARMS Ltd.

X’jagħmlu l-aktar il-Maltin meta jużaw l-internet?

L-aktar użu komuni tal-internet għall-Maltin huwa għall-komunikazzjoni, b’95.8% jgħidu li jagħmlu użu tat-tip matul l-2018.Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) turi fost l-oħrajn kif 88.7%...

Fl-2016 l-Uffiċċju tal-Konsumatur solva 605 każ

​Matul is-sena li għaddiet, l-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur solva 605 każ, l-inqas rata ta’ każi solvuti mill-2011 'l hawn

“Il-prezz tal-fuel ta’ detriment għall-konsumatur Malti”

L-Assoċjazzjoni għad-Drittijiet tal-Konsumatur sostniet li hawn prattiċi inġusti ta’ kompetittività fil-bejgħ tal-fuel u dan huwa ta’ detriment għall-konsumaturi.

Jitolbu kumpens mill-Prim Ministru għall-vjaġġi mal-Fantasy Tours

L-Għaqda Konsumaturi se tikteb lill-Prim Ministru biex jintervjeni fil-każ tal-konsumaturi li ngidmu mill-kumpanija Fantasy Tours.

“Il-ħinijiet tal-ħwienet għandhom jiġu deċiżi mis-sidien stess”

L-Għaqda tal-Konsumaturi qed issostni l-pożizzjoni li ħadet snin ilu, li l-ħinijiet tal-ħwienet ikunu deċiżi mis-sidien tal-ħwienet stess, biex il-konsumaturi jkunu jistgħu jinqdew aħjar.

Ħames konsumaturi jixhdu dwar it-tbagħbis tal-ismart meters

Minkejja li d-difiża għal darba oħra talbet għal-libertà proviżorja tal-akkużati, il-prosekuzzjoni oġġezzjonat. Il-kumpilazzjoni se tkompli x-xahar id-dieħel.

L-Assoċjazzjoni tal-Konsumaturi titlob investigazzjoni dwar il-każ taċ-ċilindri tal-gass

L-Assoċjazzjoni qalet li dawn huma akkużi serji u saħqet fuq l-importanza li jitħares il-prinċipju fundamentali, dak tas-saħħa u s-sigurtà tal-konsumatur