Tag: Konsultazzjoni

Tibda konsultazzjoni fl-istandards tad-djar għall-vittmi ta’ vjolenza domestika

Il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon ħabbar sett ta’ standards biex jiġu applikati fi djar residenzjali li jilqgħu fihom nisa vittmi ta’ vjolenza domestika.

Konsultazzjoni ma’ dawk involuti tnaqqas il-konfużjoni – Il-Kamra tal-Kummerċ

Il-Kamra tal-Kummerċ, Intrapriża u Industrija qalet li jekk ikun hemm konsultazzjoni kif suppost ma’ dawk il-partijiet kollha involuti, qabel ma tittieħed deċiżjoni, ikun hemm Inqas lok għal konfużjoni u frustrazzjoni mill-poplu.

Għall-konsultazzjoni standards ġodda relatati mal-vizzji

Pjan li jkun hemm sapport olistiku li jżomm il-persuna ċ-ċentru tal-ħidma huwa wieħed minn sett ta’ standards li ġew imnedija għall-konsultazzjoni pubblika sett ta’...

“In-nies imbeżżgħa milli jista’ jiġri” – Kummissjoni Ambjent

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent qalet li n-nies jinsabu mbeżżgħa milli jista' jiġri fir-rigward tal-kostruzzjoni, u li jeħtieġ li jinstabu soluzzjonijiet siewja. Qalet li tittama li...

Estiża l-konsultazzjoni dwar ir-riforma parlamentari għal iżjed ugwaljanza

Il-Gvern ħabbar li laqa' t-talba tal-Oppożizzjoni għal iktar żmien ta' konsultazzjoni għar-riforma parlamentari tal-ugwaljanza. Awdjo: Mill-inqas 40% tal-MPs fl-elezzjoni li jmiss se jkunu nisa –...

“Pass viċin għall-Awtorità dwar il-blockchain” – Silvio Schembri

Għadu kemm tnieda proċess ta’ konsultazzjoni mill-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali sabiex tibda tirreġistra entitajiet li jipprovdu servizz u tiċċertifika applikazzjonijiet ta’ blockchain. Is-Segretarju Parlamentari...

Imnedija white paper dwar id-donazzjoni tal-organi

Fost il-proposti mressqa fil-white paper hemm li tfal minn 12-il sena ‘l fuq se jkunu jistgħu jsiru donaturi tal-organi.

Bżonn ta’ seminar konsultattiv dwar l-iżvilupp fin-nofsinhar tal-pajjiż

Dan bil-għan li l-iviluppaturi, l-ambjentalisti, il-Kunsilli Lokali u l-istakeholders jiġu flimkien u jiddikutu dan is-suġġett.

Laqgħa ta’ konsultazzjoni għall-anzjani dwar il-politika nazzjonali

Din l-inizjattiva serviet biex tiġi mgħoddija informazzjoni dwar il-Politika Nazzjonali filwaqt li l-anzjani kellhom l-opportunità li jsemmgħu leħinhom.

Konsultazzjoni għal emendi fil-kodiċi dwar il-protezzjoni tal-minuri

L-Awtorità tax-Xandir qed tniedi process ta’ konsultazzjoni bil-ħsieb li fil-ġimgħat li ġejjin jiġi emendat l-Avviż Legali dwar il-protezzjoni tal-minuri fuq il-mezzi tax-xandir.