Tag: Knisja

Ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema tal-Kurja

Dan kien żmien diffiċli iżda ninsabu sodisfatti li l-Arċidjoċesi ta’ Malta fehmet it-talbiet tal-union u għalhekk iż-żidiet li kellhom jidħlu fis-seħħ xorta se jingħataw

Jitħabbru d-dati tal-festi

Il-festi ta’ Ġunju ser jiġu ċċelebrati fi ġranet oħra.

Filmat: L-Ordinazzjoni Sagra ta’ 3 żgħażagħ

llum fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù se ssir l-Ordinazzjoni Sagra ta' tliet żgħażagħ f'Għawdex.

Live fuq 103: Il-Knisja tista’ tiġġedded?

Is-Sibt fid-9.00a.m. waqt Newsbook Hour fuq 103 Malta’s Heart, Dr Nadia Delicata, id-Delegat tal-Arċisqof għall-Evanġelizzazzjoni twieġeb il-mistoqsijiet ta’ Fr Joe Borg dwar dan id-dokument ta’ tiġdid.

L-Ewwel Tqarbina u l-Griżma għas-sajf?

Il-miżuri biex jinżammu d-distanzi bejn il-persuni jagħmlu l-għoti ta’ dan is-sagrament aktar diffiċli anke minħabba għadd kbir ta’ tfal u l-ġenituri u l-familji tagħhom ikunu preżenti.

Filmat: X’għandek tagħmel meta tmur il-knisja?

L-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Knisja f’Malta ħareġ filmat qasir biex jiġu spjegati l-miżuri l-ġodda maħsuba biex titħares is-saħħa ta’ dawk preżenti u jiġi evitat it-tixrid ta’ mard

Ħidma biex titqajjem kuxjenza dwar l-ibħra u x-xtajtiet Maltin

Il-Kummissjoni spjegat li l-għan aħħari hu biex titqajjem iktar kuxjenza ħalli individwi u komunitajiet jaħdmu flimkien biex itejbu l-ambjent komuni permezz ta’ azzjonijiet sostenibbli, waqt li jassiguraw ġejjieni aħjar għal ġenerazzjonijiet ta’ issa u dawk futuri.

Filmat: L-Arċisqof iwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar il-quddies

L-Arċisqof bid-dettalji dwar il-Quddies fil-knejjes

Ritratti: Id-Dumnikani tal-Birgu jiftħu l-kunvent għall-funerali

Id-Dumnikani tal-Birgu qed jiftħu l-bieb tal-kunvent tagħhom għall-funerali.

Ingħaqdu mal-Papa spiritwalment la mhux ġej għada – l-Isqfijiet

L-Isqfijiet Maltin appellaw lin-nies biex jingħaqdu mal-Papa spiritwalment minflok b’mod fiżiku peress li mhux ġej Malta għada.