Tag: Knisja Malta

Follow Up: Intervista mal-Arċisqof Scicluna dwar l-abbużi fil-Knisja

Waqt Follow Up tal-Erbgħa 10 t'Ottubru, 2018 insegwu intervista mal-Arċisqof Charles Scicluna dwar dak li ntqal u ġie mistoqsi din il-ġimgħa fuq l-abbużi fil-Knisja.Wara, nitkellemu...

Isostni li l-Knisja ma għandhiex tindaħal fil-politika

​Id-Deputat Laburista Etienne Grech sostna li l-Knisja ma għandhiex tidħol f’affarijiet politiċi għax hekk tista’ tikkawża diverġenza fost il-poplu, li jmur kontra dak li skont hu għandu jkun ir-rwol tagħha, li tgħaqqad.

“Mons. Cremona jixraqlu t-titlu ta’ missier spiritwali” – L-Isqof t’Għawdex

Ilbieraħ filgħaxija, id-Djoċesi t’Għawdex ingħaqdet mal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona biex trodd ħajr lil Alla għall-ministeru pastorali tiegħu fit-tmun tal-Knisja f’Malta.

Filmat: “Fis-sena l-ġdida ejja nkunu xhieda tal-Evanġelju Mqaddes” – L-Isqof Scicluna

L-Amministratur Appostoliku Charles Scicluna qal dan dalgħodu meta l-Isqfijiet Maltin laqgħu lill-pubbliku għall-bdil tal-awguri tal-istaġun.

“L-abbozz dwar l-identità tal-ġeneru jaf joħloq inġustizzja”

Il-Knisja f’Malta ħarġet dokument bil-pożizzjoni tagħha dwar id-diskussjoni li se tissokta fil-Parlament b’rabta mal-Att dwar l-Identità tal-Ġeneru.

Awdjo: Andrew Azzopardi se jmexxi l-Kummissjoni għall-Ħarsien mill-Abbuż Sesswali

L-Isqof Scicluna awgura li l-ispirtu fil-jiem ta’ festi jkun li wieħed jgħin lill-ħaddieħor u meta “nitbissmu u nawguraw lill-xulxin, l-awgurju jkun ħiereġ mill-qalb u verament ikun hemm xewqa għall-aqwa ġid u li nikbru b’maturita ta’ iżjed imħabba lejn xulxin.”

Awdjo: ​The Priests b’kunċert mill-isbaħ bis-sehem tal-udjenza

Illejla fis-7:00pm it-tlett tenuri Fr Martin O’Hagan, Fr Eugene O’Hagan u Fr David Delargy se jkunu qed jagħtu t-tieni u l-aħħar kunċert tagħhom, bil-pubbliku għadu fiċ-ċans li jattendi għal dan it-tieni kunċert li se jittella’ ukoll fl-Istitut Kattoliku.

Il-Knisja tirringrazzja lill-Arċisqof Emeritu b’attivitajiet għat-tfal, żgħażagħ u kulħadd

​Il-Knisja f’Malta se tirringrazzja u ssellem lill-Arċisqof Emeritu, il-Mons. Pawl Cremona, għall-Episkopat tiegħu, fi tliet attivitajiet iktar tard dan ix-xahar.

“Is-sagrifiċċju tal-innoċenti jgħabbi lill-politiċi b’responsabilità” – L-Isqof Scicluna

L-Isqof Charles J. Scicluna qal li s-sagrifiċċju tal-innoċenti li ntbagħtu għall-qatla mill-politiċi tagħhom fiż-żewġ gwerer dinjija, jgħabbi b’responsabilità kbira lill-politiċi sabiex jagħmlu ħilithom biex fid-dinja jkun hawn kultura ta’ paċi mibnija fuq il-ġustizzja.

L-Isqof Scicluna se jordna ħames djakni ġodda

Din hija l-ewwel darba li l-Isqof Scicluna se jmexxi ċelebrazzjoni tad-Djakonat wara li nħatar Amministratur Appostoliku tal-Knisja f'Malta fit-18 ta' Ottubru li għadda.