Tag: Klieb

“Ma tista’ qatt tgħid kif kelb iħossu fix-xita”

Apparentament din mhux l-ewwel darba li Dearman ħa l-ħin biex juri ftit imħabba lill-klieb li jkun hemm fil-parkeġġ.

Filmat: Sitt ġriewi abbandunati f’kaxxa

Dawn is-sitt ġriewi kienu kważi bla ħajja, ibatu mill-għatx u sħana u kienu mimlija briegħed.

Għaliex Cookie kienet tibki l-ħin kollu?

L-istorja ta’ Cookie f’San Bernardino fl-Istati Uniti xxandret fuq il-midja soċjali. Saret talba biex tkun addottata minn sidien ġodda għax il-kelba ma felħitx tkun abbandunata wara tant snin tgħix ma’ sidien li dejjem ħabbewha.

Yang, il-qattus fl-Ingilterra li jferraħ lill-pazjenti fi sptar

Glynis Bell, sidtu ta’ 48 sena, tgħid li hija kburija ħafna bih. Tant hu hekk li tellgħet paġna għalih fuq Facebook biex turi x’jagħmel. Hi ssemmi li għandu ħafna għal qalbu dawk il-pazjenti rikoverati mill-kanċer li jkunu bilqiegħda barra l-isptar. Dejjem imur fuqhom bħallikieku jrid isaqsihom x’għandhom.

Il-qtates jimmanipulawk bil-mjaww tagħhom

Hija qalet li fis-selvaġġ il-qtates isejħu lil ommhom bl-għajjat biex meta jsibu ruħhom fl-inkwiet imorru jsibuhom u jsalvawhom. Imma dawn mhumiex it-tip ta’ mjaww tal-qtates tal-lum meta jkunu qrib il-bnedmin.

Nieqes mis-smigħ u jadotta kelb trux

Abbot ġabar lill-kelb minn santwarju tal-klieb meta dan kellu xahar u nofs. Ir-raġel qal li l-kelb instab jiġri barra fit-triq u maż-żmien beda jbati minn attakki ta’ puplesija. Meta membri mis-santwarju tal-klieb ġabruh sabu li l-kelb kien qed ibati minn marda ġejja mill-imsaren. Imbagħad instab li ma kienx jisma’.

Noah’s Ark għandha bżonn l-għajnuna tiegħek

L-organizazzjoni Noha’s Ark se tiftaħ il-bibien tagħha nhar il-Ħadd 26 ta’ April bejn id-9:30am u l-4:00pm. Dan se jsir bil-għan li jinġabru l-flus biex ikun jista’ jsir saqaf għal uħud mill-gaġġeġ fejn qed jinżammu l-klieb bħalissa. Dan qed isir bil-għan li l-klieb ikollhom saqaf tajjeb biżżejjed li jilqa’ kontra s-sħana, ix-xita u r-riħ.

46,000 kelb negozjati bejn stati Ewropej kull xahar

Ta’ kull xahar 46,000 kelb jiġu negozjati bejn pajjiż Ewropew u ieħor. Fil-maġġoranza tagħhom, dawn lanqas biss jiġu rreġistrati.

Anki l-klieb qed ifittxu l-imħabba f’Jum San Valentinu

B’għajnuna tiegħek, din is-sena Jum San Valentinu jista’ jkun wieħed differenti jekk titħajjar taddotta xi wieħed minn dawn il-klieb u fl-istess waqt tferraħ ukoll lill-kelb jew kelba tiegħek.

Tfal jaqraw kotba lill-klieb

Meta issa t-tfal jgħaddu l-ħin mal-klieb bis-saħħa tal-qari jkunu qed jgħinu lill-annimali jtejbu r-relazzjoni tagħhom man-nies u jiksbu lura l-fiduċja mal-istess nies. Barra minn hekk it-tfa itejbu l-ħiliet tagħhom fil-qari u b’hekk jibdew jaqraw b’tali mod li jintogħġbu minn min jismagħhom.