Tag: Klabb

Pejjep ġo klabb u hedded pulizija: multa ta’ €1,000

Maċedonjan ta’ 27 sena ġie kkundannat €1,050 multa wara li ammetta l-akkużi miġjuba kontrih.

Il-Coppa Italia f’Malta grazzi għall-Klabb ta’ Lazio

Il-Klabb Malti tal-Lazio irnexxielu jġib il-Coppa Italia li Lazio rebħu f’Mejju li għadda. Waqt serata li ġiet organizzata mill-istess Klabb Malti, il-membri tal-Klabb setgħu...

“Sawtuni imma mhux se jkissruni” – turist imdemmi f’Paceville

Żewġ ġuvintur li qegħdin f'Malta fuq btala qegħdin jgħidu li l-bodyguards ta' klabb f'Paceville qabdu jtuhom fuq bażi omofobika, iżda minkejja dan, mhux se...

Tista’ tapplika biex toffri skola għas-sajf għall-istudenti

Fetħu l-applikazzjonijiet għal dawk interessati li joffru programm edukattiv permezz ta' skola jew klabb waqt is-sajf għat-tfal.Fi stqarrija, il-Ministeru għall-Edukazzjoni spjega li dawk interessati...

Bżonn ta’ liġi fissa fuq il-gentlemen’s clubs – Imħallef

L-Imħallef Edwina Grima talbet għar-regolarizzazzjoni tal-hekk imsejħa “gentlemen’s clubs.”Dan ħareġ mill-appell tal-każ taż-żewġ irġiel li fl-2012 nħelsu mill-akkużi li jmexxu burdell u li kisru...

Filmat: Ir-regatta dejjem qed tingħata l-ġenb?

Stephen Paris, il-President tal-Klabb tar-Regatta li wera t-tħassib tiegħu għal mod kif dan l-isport nazzjonali qed jingħata l-ġenb.

Jgħidu li riedu jattakkaw lill-bouncers u mhux lill-pulizija

Iż-żgħażagħ, wieħed ta’ 18-il sena minn Ħal Tarxien u ieħor ta’ 20 sena mill-Fgura, wieġbu mhux ħatja li attakkaw membri tal-Korp tal-Pulizija u ferew lis-surġent.

Is-servizzi Skola Sajf u Klabb 3-16 se jiġu amalgamati

Il-ħinijiet se jiġu estiżi u s-servizzi amalgamati se jiġu jiswew €25.

Raġel ma jinstabx ħati li mexxa burdell

Il-Qorti sostniet li hawn bżonn ta' liġi li tirregola dawn il-klabbs.

Żgħażagħ kissru twieqi u għamara fi klabb f’Paceville

Il-każ seħħ matul il-lejl li għadda, meta tliet ġuvintur tkeċċew minn bar f’Paceville, u wara li għalaq, marru lura u kissru t-twieqi, u l-għamara li kien hemm barra.