Tag: Kevin Cutajar

Ir-reġistratur għaġġel fuq l-artijiet tan-Nadur – Muscat

Is-Segretarju Parlamentari għall-Komunitajiet Alex Muscat stqarr li r-Reġistratur tal-Artijiet għaġġel meta aċċetta r-reġistrazzjoni taż-żewġ biċċiet art fin-Nadur mill-eredi ta' familja nobbli fuq il-bażi ta’ dokumenti li jmorru lura sas-seklu 17.

Ir-Rabat bl-aktar każi ta’ rimi ta’ skart illegali f’xahrejn

Fi żmien xahrejn, ir-Rabat irrapporta l-akbar ammont ta’ każi ta’ rimi ta’ skart illegali. Dan ħareġ f’tabella li ppreżenta l-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia fil-Parlament.

Kważi 3,000 ikla kuljum… din mhix kriżi? – Ivan Bartolo

“Jekk din mhix kriżi, nixtieqkom tgħiduli xi tfisser il-kelma kriżi,” stqarr Bartolo.

“Imnalla għami għax mhux qed nara l-kruha ta’ bini” – Cutajar

Id-deputat Nazzjonalista Għawdxi Kevin Cutajar ħareġ bi stqarrija iebsa dwar il-qagħda tal-ippjanar fil-pajjiż.

Il-PN jgħid li l-faqar u l-problemi soċjali f’Għawdex qed jiżdiedu

Irid li jsir rapport biex jinvestiga għaliex iż-żgħażagħ Għawdxin qed imorru jgħixu Malta

Bżonn tissaħħaħ il-liġi tal-video conferencing fil-qasam tal-ippjanar – PN

Il-Partit Nazzjonalista qed jappella lill-Gvern biex iwettaq dak li jipprietka, jisma’, u jsaħħaħ il-liġi li qed tintroduċi l-video conferencing fil-qasam tal-ippjanar.

“It-tmexxija ma rnexxilhiex tgħaqqad lill-PN” – Cutajar

Il-Membru Parlamentari Nazzjonalista Kevin Cutajar f’post fuq Facebook qal li minkejja l-isforzi li saru mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, dan ma rnexxilux jgħaqqad lill-Partit.

3 itfal Għawdxin bla LSE; 203 LSEs Għawdxin jaħdmu Malta

L-LSEs Maltin li jaħdmu Għawdex naqsu sew tul is-snin

Il-Ministru għal Għawdex dwar dak li għaddej fix-Xlendi

Ma tgħidx min huma l-kuntratturi u lanqas jekk sarux sejħiet pubbliċi.