Tag: Ivor Maciejowski

Qtil doppju f’Tas-Sliema: Muka jammetti għas-serq, mhux għall-qtil

Tkompli l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Daniel Muka

Qtil doppju Tas-Sliema: “Jekk tpoġġini fl-istess ċella miegħu noqtlu”

Il-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra r-raġel ta' 36 sena Viktor Dragomanski, it-tieni suspettat bil-qtil doppju f'Tas-Sliema se tkun qed tkompli llum.

“Rajt lil Pandolfino jieħu l-aħħar nifs tiegħu” – wieħed mit-3 akkużati

Propju llum se tkun qed tibda l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tat-tieni akkużat bil-qtil doppju f'Tas-Sliema. Lura fit-28 ta' Awwissu, Viktor Dragomanski ta’ 36 sena mill-Maċedonja wieġeb mhux ħati tal-akkużi li nġiebu kontrih, iżda baqa’ jinżamm arrestat.

It-tieni akkużat bil-qtil doppju wkoll iwieġeb mhux ħati

Propju llum, il-Pulizija se tkun qed tressaq quddiem il-Qorti lit-tieni raġel b’rabta mal-qtil doppju li seħħ f’Tas-Sliema fit-18 ta’ Awwissu.

Qtil doppju Tas-Sliema: Il-Qorti ma tagħtix il-ħelsien mill-arrest

Propju llum wara nofsinhar, se jkun qed jitressaq il-Qorti r-raġel arrestat b’rabta mal-omiċidju doppju li seħħ f’Tas-Sliema fit-18 ta’ Awwissu.

Persuni jpoġġu fjuri quddiem id-dar ta’ Chris Pandolfino u Ivor Maciejowski

Diversi persuni poġġew fjuri quddiem id-dar ta’ Chris Pandolfino u Ivor Maciejowski. Dawn inqatlu fid-dar tagħhom fit-18 ta’ Awwissu permezz ta’ diversi tiri.

“Parti minni mietet” – oħt Chris Pandolfino

Inqatel mas-sieħeb tiegħu ġo darhom nhar it-Tlieta

Qtil doppju f’Tas-Sliema: Tfittxija għat-3 aggressuri

X'ġara eżatt fi Triq Locker?