Tag: It-Tribunali ekkleżjastiċi tal-Provinċja Ekkleżjali ta’ Malta

Inawgurata s-sena ġudizzjarja tat-Tribunali Ekkleżjastiċi

Il-Lectio Magistralis din is-sena ngħatat mill-Arċisqof Charles Scicluna fejn spjega kif id-dokument leġiżlattiv tal-Papa Franġisku Vos estis lux mundi (Intom id-Dawl tad-Dinja) daħal fis-seħħ u kif intlaqa’ mill-Knisja. Dan id-dokument importanti daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2019 u jinkludi normi proċedurali li jorbtu lill-Knisja Kattolika madwar id-dinja.

Min ma jemminx jista’ jidħol għal żwieġ sagramentali validu? – It-Tribunali...

Persuna li ma temminx tista' tidħol għal żwieġ sagramentali validu? Din hi mistoqsija fundamentali li spiss tqum f'kuntest ta' soċjetà li qed dejjem issir...