Tag: it-Tribunal Metropolitan ta’ Malta

Min ma jemminx jista’ jidħol għal żwieġ sagramentali validu? – It-Tribunali...

Persuna li ma temminx tista' tidħol għal żwieġ sagramentali validu? Din hi mistoqsija fundamentali li spiss tqum f'kuntest ta' soċjetà li qed dejjem issir...