Tag: Isqof

L-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona jagħlaq 74 sena

Mons. Cremona jagħlaq żmienu llum

L-Isqof Grech “mhux mistenni jitlaq qabel Awwissu” – sorsi mill-Vatikan

“Jekk kollox jibqa’ kif inhu, mhux mistenni li l-Isqof ta’ Għawdex jitlaq qabel Awwissu tal-2020”. Dan kien il-kliem li ntqal lil Newsbook.com.mt...

“F’ċerti rqajja’ f’Għawdex, il-ħajja spiritwali hija assenti għalkollox” – l-Isqof Grech

L-Isqof ta' Għawdex Mario Grech appella lill-Knisja f’Għawdex biex tieħu lil Marija f’qalbha għaliex “f’Marija għandna lil dik li emmnet li l-mewt mhix l-aħħar...

Id-Djoċesi t’Għawdex ittenni l-pożizzjoni tagħha fuq il-mina

Id-Djoċesi t'Għawdex qiegħda ttenni dak li kienet qablet fuqu f'laqgħa bejn il-kappillani Għawdxin fl-2011 dwar il-mina bejn Malta u Għawdex.Taħt il-presidenza tal-Isqof t'Għawdex Mario...

Tiftħux il-pjagi tal-proxxmu; itfgħu l-balzmu – L-Isqof Grech

L-Isqof ta’ Għawdex, Mario Grech qal li mhix attitudni Kristjana li uħud jiftħu l-pjagi ta’ xulxin. Minflok, hu tenna li għandna nitfgħu l-balzmu fuq...

Filmat: “Fr Noel Vella kellu fiduċja sħiħa f’Alla” – l-Isqof Galea-Curmi

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi qal li Fr Noel Vella kellu fiduċja sħiħa f’Alla, “bħal tarbija f’ħoġor ommha”. Spjega li Fr Noel ta ħajtu lil...

“Iżommux il-morda fid-dlam dwar il-qagħda tagħhom” – L-Isqof t’Għawdex

L-Isqof t’Għawdex Mario Grech jisħaq fuq id-diżrispett li juru l-familjari meta jaħbu minn xiħadd marid li jinsab f’qagħda kritika. Huwa spjega kif dan itellef...

Newsbook b’2,000 rapport dwar il-Knisja tul l-2018

Newsbook.com.mt tul l-2018 ippubblika 1,981 storja dwar il-Knisja f’Malta u fid-dinja. “Bla dubju ta’ xejn” qalet Sylvana Debono, Editor in Chief ma’ Beacon Media Group li...

Filmat: Kif se jqattgħu l-Milied l-Arċisqof u l-Isqof Grech?

L-Arċisqof Charles Scicluna u l-Isqof t'Għawdex Mario Grech it-tnejn qalu li fost id-dmirijiet kollha tagħhom lejn il-Knisja u s-soċjetà f'dawn il-festi, xorta waħda jsibu...

Ruħna aktar utli wara li mmutu – l-Isqof Grech

Fl-Ittra lill-Poplu t'Alla li se tinqara fil-quddies kollu tas-Solennità tal-Qaddisin għada fid-Djoċesi t'Għawdex, l-Isqof Grech elenka numru ta' qaddisin li qabel ma mietu, ħeġġew...