Tag: Isqof Mario Grech

“Il-missjoni tal-Forzi Armati tixbah lil ta’ Kristu” – L-Isqof Grech

L-Isqof t'Għawdex Mario Grech ikkumpara l-missjoni tal-Forzi Armati ta' Malta ma' dik ta' Ġesù Kristu, peress li bħalu, is-suldati jridu jħabbtu wiċċhom ma' bniedem...

Marija hija l-infermiera u Kristu hu t-tabib

L-Isqof ta’ Għawdex Mons Mario Grech qal li fit-tieġ ta’ Kana, Ġesù kien it-tabib u Marija kienet l-infermiera. Spjega li meta l-għarajjes spiċċalhom l-inbid...

Ritratti: L-Isqfijiet jiċċelebraw l-anniversarju ta’ Ta’ Pinu

L-Arċisqof Charles Scicluna kien fost l-Għawdxin illum għal pellegrinaġġ fis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu fl-Għarb f’għeluq l‑400 sena tal‑kwadru tal‑Madonna Ta’ Pinu u l‑136 sena mis‑sejħa...

“Intom ta’ eżempju għall-ħajja spiritwali” – L-Isqof Grech lis-sorijiet

L-Isqof Mario Grech awgura lis-sorijiet Agostinjani ta' Santa Monika talli għalqu 125 sena jwettqu x-xogħol siewi tagħhom f'Malta, u faħħarhom talli jagħtu eżempju lill-Maltin...

Ritratti: Is-sorijiet idoqqu u jkantaw biex jiċċelebraw il-125 sena anniversarju

Is-sorijiet ta' Santa Monika ċċelebraw l-anniversarju tal-komunità tagħhom ta' 125 sena f'Malta nhar l-Erbgħa li għadda billi għamlu pellegrinaġġ sas-Santwarju ta' Ta' Pinu f'Għawdex....

“F’ċerti rqajja’ f’Għawdex, il-ħajja spiritwali hija assenti għalkollox” – l-Isqof Grech

L-Isqof ta' Għawdex Mario Grech appella lill-Knisja f’Għawdex biex tieħu lil Marija f’qalbha għaliex “f’Marija għandna lil dik li emmnet li l-mewt mhix l-aħħar...

Ġesù miet mewta psikoloġika qabel ħa l-aħħar nifs – L-Isqof Grech

L-Isqof t'Għawdex Mario Grech qal li Ġesù miet mewta psikoloġika qabel ma ħa l-aħħar nifs tiegħu u miet fiżikament, peress li ħassu waħdu meta...

“Jekk titlob temmen u jekk temmen titlob” – L-Isqof Mario Grech

L-Isqof t'Għawdex Mario Grech tkellem dwar l-importanza tat-talb, partikolarment fuq l-importanza tiegħu fost il-qassisin. Fl-omelija tal-quddiesa taż-żjut, huwa qal li huwa t-talb li jagħmel...

L-Isqof jitlob għall-integrazzjoni tal-ħabsin wara li jiskontaw is-sentenza

L-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech talab lill-Madonna Ta’ Pinu biex is-soċjetà tgħaraf tintegra lill-ħabsin wara li jiskontaw is-sentenza. Huwa talab dan fl-Omelija tal-Quddiesa li...

Ngħallmuhom iżda ma jiftakru kważi xejn – L-Isqof Grech

“Jien nitħasseb quddiem il-ġenerazzjonijiet li telgħin, għax minkejja li noffrulhom it-tagħlim tar-reliġjon Nisranija fl-iskejjel u jkunu għamlu l-katekiżmu li jwassalhom għall-Ewwel Tqarbina u għall-Griżma...