Tag: Isqof Grech

Il-pandemija “mument ta’ riġenerazzjoni” għall-Knisja – L-Isqof Grech

L-Amministratur Appostoliku t'Għawdex l-Isqof Mario Grech sejjaħ il-pandemija tal-coronavirus "mument ta' riġenerazzjoni" għall-Knisja. Huwa ħeġġeġ lill-kappillani biex jużaw dan il-mument biex iwettqu bidliet bżonjużi fil-Knisja.

“M’aħniex waħidna” – l-Isqof Grech b’riflessjoni dwar il-friegħi taż-żebbuġ

L-Isqof Mario Grech qal li fil-festa ta’ Ħadd il-Palm, l-Insara għandhom jiftakru li mhumiex waħidhom. Dan għax fl-immaġinazzjoni tagħna jkollna l-friegħi taż-żebbuġ f’idejna u b’hekk “infakkru lil xulxin li aħna ma aħniex waħidna”.

F’Għawdex il-Papa se jintlaqa’ f’Ta’ Pinu

F’komunikat fi tmiem il-Pontifikal tan-Nawfraġju ta’ San Pawl fil-Knisja Parrokkjali tal-Munxar, l-Isqof Grech sejjaħ it-tħabbira taż-żjara bħala “grazzja kbira”.

Smajna n-nies tal-periferiji – Mons. Grech

L-Isqof Mario Grech qal li fis-Sinodu li għadda l-Isqfijiet kellhom iċ-ċans jisimgħu l-vuċi ta’ dawk li jinsabu fil-periferiji.

Bżonn li nitkellmu b’serjetà dwar il-ħajja spiritwali u mhux l-ekonomija –...

Biex il-bniedem jerġa’ jsib lilu nnifsu u jġib l-ordni fil-qafas soċjali, u biex niżguraw futur għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin, għandna bżonn nibdew nitkellmu b’aktar serjetà...

Filmat: Il-pjaċir li toffri s-soċjetà ma jfissirx li hu ferħ –...

L-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech qal li s-soċjetà toffri ħafna riċetti biex il-bniedem jieħu pjaċir. Imma l-pjaċir mhux ferħ. Dan qalu fl-okkażjoni tal-Festa ta’...

“Intom ta’ eżempju għall-ħajja spiritwali” – L-Isqof Grech lis-sorijiet

L-Isqof Mario Grech awgura lis-sorijiet Agostinjani ta' Santa Monika talli għalqu 125 sena jwettqu x-xogħol siewi tagħhom f'Malta, u faħħarhom talli jagħtu eżempju lill-Maltin...

“F’ċerti rqajja’ f’Għawdex, il-ħajja spiritwali hija assenti għalkollox” – l-Isqof Grech

L-Isqof ta' Għawdex Mario Grech appella lill-Knisja f’Għawdex biex tieħu lil Marija f’qalbha għaliex “f’Marija għandna lil dik li emmnet li l-mewt mhix l-aħħar...

Irridu naffaċċjaw it-tbatija bħalma għamlet Marija – L-Isqof Grech

L-Isqof t'Għawdex Mario Grech qal li l-bnedmin iridu jieħdu l-eżempju tal-Verġni Marija u jaffaċċjaw it-tbatija bħalma għamlet hi taħt is-salib li fuqu ssallab binha...

Neħtieġu lil Marija fil-Knisja daqskemm neħtieġu lil ommna fil-familja – L-Isqof...

L-Isqof t'Għawdex Mario Grech qal li ħadd ma jista' jieħu post l-omm fil-familja. Dan qalu hu u jindirizza lill-membri tal-Leġjun ta' Marija.F'diskorsu, huwa rrefera...