Tag: Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi

Filmat: Il-Knisja ħadet il-pandemija bħala opportunità u sfida – L-Isqof Galea-Curmi

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi qal li l-Knisja f’Malta ħadet il-pandemija bħala opportunità u sfida. Hu qal dan f’intervista fuq 103 Malta’s Heart dalgħodu.

“Ir-razziżmu huwa insult lil Alla” – L-Isqof Galea Curmi

"Jekk jien ma nistmax lil xi ħadd għax hu iswed, jien li għandi problema, mhux hu li għandu problema”.

L-Arċisqof b’laqgħa mal-Prim Ministru f’Kastilja

L-Arċisqof Charles Scicluna u l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi llum kellhom laqgħa mal-Prim Ministru Robert Abela u martu Lydia Abela f’Kastilja.

Min isofri mill-vjolenza domestika għandu jirrapporta – L-Isqof Awżiljarju

Semma li ċ-ċelebrazzjoni li s-soltu ssir f’Ħamis ix-Xirka filgħodu u li fiha l-qassisin iġeddu l-wegħdiet tal-ordinazzjoni tagħhom, din is-sena ġiet posposta għal data meta tkun għaddiet il-pandemija.

Ritratti: Il-viżta pastorali fi Fleur-de-Lys tasal fi tmiemha

Waslet fi tmiemha l-viżta pastorali fi Fleur-De-Lys, b'Quddiesa mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-knisja parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu. Għal din iċ-ċelebrazzjoni attendew ukoll il-komunità Filippina u Indjana li jattendu għall-Quddies hemmhekk.

Filmat: “M’għandux ikun hemm mument li niddeċiedu min jgħix u min...

Illum, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi qed iqaddes quddiesa fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja 2020. Il-Quddiesa tibda fil-11am fil-Konktidral ta’ San Ġwann, fil-Belt Valletta.

“Kif tista’ tkun favur il-ħajja imma tarmiha bħal skart?” – L-Isqof...

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi staqsa kif tista’ persuna tkun favur il-ħajja, iżda fl-istess waqt tarmi l-ħajja umana li għadha kemm tnisslet daqslikieku kienet...

“Fl-isport għandna ngħinu lil dawk l-aktar dgħajfa” – L-Isqof Awżiljarju

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi qal lit-tfal tal-Iskola tal-Knisja St Dorothy’s f’Ħaż-Żebbuġ li fl-isport għandhom jgħinu lil dawk l-aktar dgħajfa u li forsi “jaqgħu” matul...

Inqas nies imorru l-Quddies: il-kappillani jiddiskutu x’jista’ jsir

Waħda mill-preokuppazzjonijiet tal-Knisja hija n-numru ta’ persuni li dejjem qed jonqsu milli jattendu għall-Quddiesa, speċjalment kull nhar ta’ Ħadd. B’hekk il-kappillani ta’ Malta ltaqgħu...

Filmat: Proprjetà tal-knisja tingħata għal food bank

Iffirmat ftehim bejn l-Arċidjoċesi ta’ Malta u l-Malta Food Bank Foundation, għall-proġett li għandu l-għan li jiġbor ikel żejjed biex jitqassam lill-għaqdiet mhux-governattivi.