Tag: Insib

Il-KE se tieħu azzjoni kontra Malta fuq il-kaċċa u l-insib

Il-Gvern jgħid li hu konvint li d-derogi konformi mal-liġijiet tal-UE

Jitħabbru d-dati għall-insib tal-malvizz u tal-pluviera

Titħabbar id-data wkoll ta' meta tibda r-riċerka permezz ta' nsib tal-għasafar tal-għana

KA ‘imħassba serjament’ fuq proposta ta’ nsib ‘xjentifiku’ fuq għasafar tal-għana

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) uriet xettiċiżmu fuq proposta li tippermetti l-insib ta’ għasafar tal-għana għal raġunijiet xjentifiċi, peress illi jidher li din m’hi xejn ħlief mod kif Malta tista’ ddur mal-liġijiet Ewropej li ma jippermettux l-insib ta’ dawn l-ispeċi.

In-nassaba ħadu vantaġġ mill-coronavirus biex jonsbu illegalment – BirdLife

L-organizzazzjoni BirdLife Malta qalet li filwaqt li l-aħbarijiet kienu ddominati mill-imxija tal-coronavirus, hija baqgħet tgħasses għall-insib illegali, u qabdet lil għadd ta' kaċċaturi jonsbu illegalment f'Marzu u f'April.

Agius Saliba elett Viċi President tal-Intergrupp tal-kaċċa fil-Parlament Ewropew

Wiegħed li jibqa' jaqbeż għall-kaċċaturi u n-nassaba Maltin

Filmat: Agħlqu l-istaġun għax hemm l-abbuż – CABS

Il-CABS qalet li membri tagħha raw għadd kbir ta’ illegalitajiet f’għadd ta’ żoni f’Malta u f’Għawdex bil-konċentrazzjoni tagħhom issir bil-lejl meta l-Pulizija tal-ALE ma jkunux fuq xogħol.

It-tibdil fid-deroga sar fuq l-ilmenti tan-nassaba – BirdLife Malta

L-istaġun tal-insib ta’ din is-sena fetaħ nhar il-Ħadd u miegħu introduċa numru ta’ bidliet għad-deroga. BirdLife Malta stqarret li dan hu riżultat tal-ilmenti mressqa...