Tag: Insara ferħana

Il-Karta tal-Identità tan-Nisrani huma l-Beatitudnijiet

Il-Beatitdnijiet huma l-Karta tal-Identità tan-Nisrani. Jekk xi ħadd jistaqsi: “X’għandu wieħed jagħmel biex ikun nisrani tajjeb”?, ir-risposta hi ċara. Kull wieħed bil-mod tiegħu jrid...