Tag: Infrastructure Malta

Kuntratturi jitolbu ħlas bil-quddiem mhux miftiehem, u Infrastructure Malta tħallas

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (NAO) ikkritika lil Infrastructure Malta wara li din ħallset tlett kuntratturi kważi €9 miljuni bil-quddiem qabel ma ġie ċċertifikat xogħol li jagħmlu, minkejja kuntratt li jispeċifika li ħlas bil-quddiem m’għandux isir.

Dewmien fuq ix-xogħol għall-moll f’Bormla; Instab skart industrijali f’qiegħ il-baħar

Kelliem għall-aġenzija li taħta jaqa’ dan il-proġett spjegalna kif ix-xogħol qed jieħu aktar fit-tul għaliex waqt li kien għaddej ix-xogħol nstab ammont kbir ta’ skart industrijali fil-qiegħ tal-baħar.

“Ma nistgħux inħallu t-traffiku jiddetta l-użu tal-art agrikola” – Sant

Alfred Sant fuq it-twessigħ tal-bypass tal-Imrieħel

Filmat: Bdiewa u residenti jopponu għall-bini ta’ flyover fil-bypass tal-Imrieħel

‘Proġett miżmum sigriet minn Infrastructure Malta' - Moviment Graffitti

Ritratti: Jinfetħu l-flyovers kollha tal-Marsa Junction

Dalgħodu nfetħu s-seba’ flyovers tal-Marsa Junction, li huma toroq diretti bla interruzzjonijiet bejn ir-rotot ewlenin li jingħaqdu flimkien.Il-flyovers issa huma miftuħin fid-direzzjoni propja tagħhom, wara li għal dawn l-aħħar 14-il xahar kienu qed jintużaw b’mod temporanju fid-direzzjoni opposta.

Filmat: Jitqaċċtu s-siġar fi Triq l-Imdina waqt il-baġit

Bħala parti mill-proġett tas-Central Link

Xogħol f’Ħad-Dingli: Infrastructure Malta titwaqqaf mill-Moviment Graffitti

Attivisti tal-Moviment Graffitti qegħdin Ħad-Dingli biex jipprovaw iwaqqfu lill-Infrastructure Malta milli testenti sqaq eżistenti illegalment.

Titjib fil-mollijiet tal-Bajja ta’ San Tumas

Dan ix-xogħol qed isir minn Infrastructure Malta u huwa parti minn pjanijiet li hemm għaż-żona tal-bajja.

Il-grada nstallata f’Ħ’Attard għax il-pubbliku ma kkoperax – Infrastructure Malta

Infrastructure Malta sostniet li l-grada b’katnazz li kienet installata fi Triq Fedinand Inglott f’Ħ’Attard waqt li hemm xogħlijiet tal-proġett tas-Central Link saret għax il-pubbliku ma obdiex mit-tabelli fiż-żona.

Jibda r-restawr fuq il-Kappella ta’ San Pawl

Beda r-restawr fuq il-Kappell ta’ San Pawl f’Ħ’Attard.