Tag: Impeachment

L-impeachment ta’ Trump quddiem is-Senat

Id-dokumentazzjoni kienet iffirmata mill-Ispeaker tal-Kamra, Nancy Pelosi, li mexxiet il-ħidma għall-impeachment ta’ Trump.

Lino Farrugia Sacco jagħlaq sninu…jevita t-tneħħija minn Imħallef

L-Imħallef Lino Farrugia Sacco minn għada se jirtira bl-età hekk kif se jagħlaq 65 sena. Dan ifisser li evita l-mozzjoni ta’ tneħħija minn fuq il-bank tal-ġudikatura kif ukoll li se jkun qed jieħu l-pensjoni kollha ta’ Imħallef Emeritu.

L-ebda qbil fuq it-tneħħija tal-Imħallef Farrugia Sacco

Il-Gvern irid li qabel ma tkompli d-diskssjoni fil-Parlament jintemm ir-rikors kostituzzjonali li għamel l-Imħallef Lino Farrugia Sacco.

L-Ispeaker jikteb lill-Imħallef Farrugia Sacco

L-Ispeaker Anġlu Farrugia poġġa fuq il-mejda tal-Kamra kopja tal-ittra li hu bagħat lill-Imħallef Lino Farrugia Sacco wara l-laqgħa tal-Kumitat dwar l-Affarijiet tal-Kamra llum waranofsinhar.

L-avukati tal-Imħallef Lino Farrugia Sacco jsostnu li l-mozzjoni ta’ impeachment mhix...

Saret referenza li l-Imħallef għadu ma rċeviex kopja tar-rapport tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja u dak li jaf sar jafu mill-midja.

Awdjo: “Ma kienx hemm għemil illeċitu mill-Imħallef” – David Farrugia Sacco

Farrugia Sacco qal li l-Kummissjoni kkonkludiet li 'prima facie' hemm imġieba ħażina għaliex l-Imħallef Lino Farrugia Sacco baqa' jokkupa kariga fil-Kumitat Olimpiku Malti.

Jiġi pospost il-każ tal-Imħallef Farrugia Sacco

Il-każ kostituzzjonali mill-Imħallef Lino Farrugia Sacco kien diferit fil-jum tal-Ġimgħa, wara talba mill-avukati tal-Gvern.

L-Imħallef Farrugia Sacco jgħid li jrid ukollu smigħ ġust

L-Imħallef qed joġġezzjona li waqt is-smigħ tiegħu m’għandux ikun hemm preżenti żewġ membri tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja