Tag: Il-Koħħu

Il-Koħħu jerġa’ jitlob il-maħfra presidenzjali: “kien hemm it-tbagħbis”

Hu qal li f’April tal-2018, Muscat iltaqa’ u tkellem mal-Ispettur Keith Arnaud.

Assassinju Daphne: Iċ-Ċiniż jingħata traskrizzjoni tal-interrogazzjonijiet

L-Imħallef Toni Abela wissa li d-dokumenti huma aċċessibbli biss għall-partijiet involuti fil-każ

Assassinju Daphne: Joseph Muscat iwieġeb dwar maħfra presidenzjali

Il-Prim Ministru (PM) Joseph Muscat qal li meta tingħata maħfra presidenzjali f'Malta, ġeneralment tkun tfisser li ħadd ma jeħel xejn. Huwa kien...

L-aħwa Degiorgio jerġgħu jitolbu għall-ħelsien mill-arrest

L-applikazzjoni kostituzzjonali tispjega kif huma kienu ngħataw il-ħelsien proviżorju mill-arrest f’każ separat fejn kienu qed jiġu akkużati b’ħasil ta’ flus.