Tag: Il-Knisja Kattolika tikkontribwixxi għall-volonarjat; 40 anniversrju mill-elezzjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu II; 100 anniversarju mill-indipendenza

L-2018 mimlija attivitajiet għall-Knisja fil-Polonja

Is-sena li għaddiet, fl-okkażżjoni tal-100 anniversarju mill-indipendenza, il-Knisja Kattolika fil-Polonja, bil-kollaborazzjoni tal-Gvern organizzat sena sħiħa ta’ attivitajiet reliġjużi.Il-quddiesa ta’ ringrazzjament għall-Indipendenza tal-pajjiż saret fit-28...