Tag: Il-kelma

Il-festa ta’ Kristu Re

Il-Kelma għandu produzzjoni ta’ CPI media, b'direzzjoni ta’ Paul Jones.

Vanġelu li għandu ħafna tifsiriet interessanti

Maria Galea Farrugia taqra l-Evanġelju u anke t-talba tal-aħħar miktuba minn Fr Louis Mallia mssp.

Kif ngħixuhom illum il-beatitudnijiet?

Robert Alosio kiteb script dwar Iqbal Masih, żagħżugħ li wkoll inqatel għax kien jitkellem kontra x-xogħol iebes li kienu jagħmlu fil-Pakistan.

L-akbar żewġ kmandamenti li Ġesù tkellem dwarhom

Maria Galea Farrugia taqra l-Evanġelju u t-talba tal-aħħar, kif ukoll Robert Aloisio kiteb storja ħelwa dwar Carlos Akutis. Min kien? X’għamel f’ħajtu biex illum jibqa jissemma?

Storja li għandha x’taqsam mal-Evanġelju

Antonella Galea Loffreda mbagħad se tistaqsi xi mistoqsijiet lil Mary Rose Lewis u ovvjament lil Fr Louis dwar dak li għandna ngħixu mis-suggetti li joħorġu minn dan l-Evanġelju.

Nies li għamlu differenza fil-ħajja ta’ ħafna

Kif nistgħu ngħixu dawn il-Vangeli fil-ħajja tagħna ta’ kuljum? Huwa faċli jew diffiċli?

Kif nistgħu ngħixu l-Vanġeli fil-ħajja tagħna ta’ kuljum?

Għal dan l-ewwel programm biss se naraw intervista ma' Fr Martin Cilia mssp dwar il-ktieb ġdid li ħareġ Living Stones. Dan hu ktieb sabiħ ħafna mimli ritratti u informazzjoni interessanti.

“Agħti dinjità, Itma’ Familja”

Din is-sena l-maratona ser tittella’ b’differenza minħabba iċ-ċirkostanzi tal-pandemija biex kemm jista’ jkun tiġi osservata d-distanza soċjali.

L-Evanġelju fil-ħajja tagħna ta’ kuljum

Tul ix-xhur li għaddew, Antonella rnexxielha tikkomunika b’mod mexxej u sempliċi, iżda fl-istess ħin fattwali permezz ta’ mistoqsijiet dwar kif l-Evanġelju tal-Ħadd jista’ jkun jingħex fil-ħajja ta’ kulljum. Mhux dejjem kien faċli għax meta qed nitkellmu dwar l-Evanġelju, qed nitkellmu dwar il-kelma t’Alla. Imma dejjem ippruvat tistaqsi mistoqsijiet li jistaqsu n-nies. U hekk ukoll ser tagħmel f’dan l-aħħar programm.

Kemm hu possibbli li aħna l-insara nxandru l-kelma t’Alla?

Fl-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Kelma li jixxandar fil-11.30am fuq l-istazzjon One, Antonella Galea Loffreda, se titkellem ma’ Nikol Baldacchino u ma’ Joseph Pellicano, dwar l-Evanġelju tat-12-il Ħadd ta’ Matul is-Sena. Kemm hu possibbli li aħna l-insara nxandru l-kelma t’Alla u l-kliem ta’ Ġesù lill-oħrajn?